top of page

Minoritetsunge er målrettede i valg af uddannelse

Unge med minoritetsbaggrund generelt mere målrettede end majoritetsdanske unge i deres valg af uddannelse. Det viser VIVE’s kortlægning af danske unges forventninger til uddannelse.Unge med minoritetsbaggrund lægger en plan for deres uddannelse, og de går efter uddannelser, der giver gode jobmuligheder.

Det viser VIVEs kortlægning af danske unges forventninger til uddannelse.

”Det er særligt bemærkelsesværdigt, at de har så stærk motivation, fordi de unge med minoritetsbaggrund på mange måder har dårligere forudsætninger for at klare sig godt i uddannelsessystemet, siger seniorforsker Jens-Peter Thomsen.

58 procent af unge med minoritetsbaggrund har lagt en plan for deres uddannelse, viser VIVE’s undersøgelse. Det samme gælder 40 procent af majoritetsdanske unge. Unge med minoritetsbaggrund lægger mere vægt på det sikre uddannelsesvalg, hvor der er gode jobmuligheder.

79 procent af unge med minoritetsbaggrund mener, at det er vigtigt, at uddannelsen giver adgang til et godt job. Det samme gælder 52 procent af majoritetsdanske unge.


Forældrenes forventninger er mulig årsag

En del af årsagen til minoritetsunges ambitioner skal muligvis findes hos deres forældre. Forældrene har mere tydelige forventninger til deres børn.

”Minoritetsforældre er engagerede i deres børns uddannelse og har mere tydelige forventninger. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at uddannelse bliver tillagt stor betydning i familierne, og at forældrene opfordrer børnene til at bruge de muligheder, som uddannelsessystemet giver,” siger Jens-Peter Thomsen.

Og det hænger muligvis sammen med, at minoritetsunge generelt kommer fra hjem, hvor forældrene har kortere uddannelser og derfor ønsker at optimere næste generations chancer på arbejdsmarkedet.

58 procent af minoritetsunge angiver, at deres forældre forventer, at de går på gymnasiet eller tager en videregående uddannelse. Det samme gælder kun 26 procent af majoritetsdanske unge.

VIVE har spurgt en et repræsentativt udsnit af elever i 9. klasse til deres forventninger til uddannelse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i 2020. I alt 3.600 elever har svaret.


Hent rapporten her.

Commenti


bottom of page