top of page

Motiverende undervisning kan mindske skolefravær

Ny bog dokumenterer, at det ikke er eleverne, men skolens rammer, der er problemet, når børn bliver væk fra skole.Sofie kan ikke få sig selv til at gå ind i sit klasseværelse. Det er, som om hun bliver fysisk blokeret, når hun nærmer sig. I stedet går hun rundt på skolens gange eller gemmer sig på biblioteket. En gang skjulte hun sig endda bag en busk udenfor. Så kunne hun sidde og se ind i den klasse, hun ikke følte sig som en del af. Mange dage kommer hun slet ikke i skole.

Sådan er skoledagen for et stigende antal børn i Danmark. Over 75.000 elever havde et fravær på mere end 20 skoledage i skoleåret 2018/19.

Skolen er problemet

Men det er ikke børnene, der er problemet, skriver Gro Emmertsen Lund i sin nye bog Fra fravær til fællesskab. Tværtimod viser Sofies og andre børns reaktioner, at skolens rammer, vilkår og indhold ikke passer til dem.

Derfor er det på tide at gøre op med den måde, vi indtil nu har opfattet og behandlet skolebørns fravær på. Vi skal i stedet sætte fokus på, at skolelivet faktisk ekskluderer nogle børn og gør det svært for dem at komme i skole.

Gro Emmertsen Lund er uddannet lærer med erfaring fra folkeskolens normal- og specialområde. Hun har efter en master i evaluering fra Syddansk Universitet arbejdet med evaluering, kvalitetsudvikling og undervisning bl.a. på læreruddannelsen.


Gode relationer er vigtige

Bogen Fra fravær til fællesskab tilbyder en række helt konkrete indsatser, som ledere, lærere, pædagoger og ikke mindst kommuner kan bruge for at styrke skolens fællesskaber og nedbringe elevernes fravær.

Bag de synlige tegn på børnenes manglende fremmøde gemmer sig nemlig ofte mere alvorlige konsekvenser for deres skolegang og fremtid. Derfor er det vigtigt, at skolerne ved, hvad de kan gøre for at nedbringe fraværet.

Fra fravær til fællesskab sætter fokus på de forhold i skolen, som har betydning for, om børn møder op i klasseværelset. Særligt venner, gode relationer til lærerne og ikke mindst motiverende undervisning gør en positiv forskel for deres glæde ved at gå i skole.


Praktiske greb til løsninger

Gennem tre elevers fortællinger om årsagerne til deres fravær bliver læseren klogere på deres ønsker til skolelivet og på, hvordan skoler og fagprofessionelle kan bringe dem og andre børn tilbage i skolens fællesskab.

Bogen præsenterer både en teoretisk ramme om begrebet skolefravær og nogle praktiske og metodiske greb til, hvordan lærere og pædagoger kan forebygge fraværet, samarbejde med forældrene og hjælpe eleverne. Desuden indeholder bogen en række forslag til, hvordan skolens fagprofessionelle kan styrke elevers tilknytning til skolen og øge deres fremmøde.


Hør Gro Emmersten Lund fortælle om Fra fravær til fællesskab her:
Comments


bottom of page