top of page

Multikulturel litteratur engagerer skoleeleverne

Opdateret: 11. jan. 2021

I dag består danske skoleklasser af elever med forskellig kulturbaggrund. Uanset hvor mange af børnene, der har anden etnisk baggrund end dansk, der det vigtigt at inddrage såkaldte multikulturelle tekster i danskundervisningen. For alle elever får gavn af den multikulturelle litteratur.

Det mener Nadia Mansour, der netop har afleveret sin ph.d.-afhandling på Dansk Pædagogisk Universitet. Her har hun set på, hvad multikulturel litteratur er og er kommet frem til ti litterære kriterier, som kan bruges i danskundervisningen, skriver Folkeskolen.dk.

Dels har hun iværksat og fulgt interventioner i tre 8.-klasser. Her har hun set på, hvordan elever og lærere forhandler identiteter, kulturer og læsemåder, når de læser multikulturel litteratur. Og hvilke refleksioner over elevidentiteter, kulturer og litteraturundervisning de tre dansklærere har før og efter arbejdet med multikulturel litteratur.

– De tre klasser har henholdsvis 0,2 procent, 15 procent, og 87 procent tosprogede, og det er tydeligt i mine analyser, at de tre lærere går forskelligt til opgaven, og at samtalerne i klasserne bliver forskellige. Men fælles er, at lærerne fortæller, at de tosprogede elever blomstrer, fordi de har særlig viden. Men også, at alle elever positionerer sig kulturelt og religiøst i forhold til teksterne og lærer noget nyt om sig selv og andre, fortæller hun til Folkeskolen.dk.


Comments


bottom of page