top of page

Når Gud favner dig som du er

Opdateret: 31. mar. 2021

Arno Steen Andreassens bog “Desiring God” indeholder både teologiske refleksioner og personlige frustrationer over at være både kristen og homoseksuel.


En såret mand klamrer sig til Guds kærlighed. De ord sidder jeg tilbage med efter læsning af Arno Steen Andreassens bog Desiring God (Archway, 2020). I bogen møder vi dybe teologiske refleksioner afbrudt af tydelige personlige frustrationer. Hvorfor kan kirken ikke bare acceptere – og ikke mindst bruge – Arno som præst, prædikant og leder, efter han er sprunget ud som homoseksuel? Især når Gud jo er kærlighed og alle Bibelens bud og regler kan opsummeres i det enkle: Elsk Gud og næsten!

To virkeligheder Desiring God har undertitlen Meditations for the gay man and other edgy people – Meditationer for den homoseksuelle mand og andre skæve eksistenser. Formålet må være at dele de teologiske refleksioner med andre homoseksuelle og relatere bibelteksterne til oplevelse af at være minoritet i samfundet. Så langt lykkes det for Arno Steen Andreassen at bygge bro mellem de to virkeligheder, som han selv har kæmpet med at forene, siden han erkendte sin seksualitet og valgte at springe ud. Men sårene springer op her og der i teksten: Hvorfor bliver jeg ikke accepteret, når Gud nu accepterer mig? En frustration, mange læsere sikkert kan identificere sig med.

Den røde tråd For Arno Steen Andreassen er løsningen at fordybe sig i de bibelske tekster og dér finde den røde tråd: Gud har skabt alle mennesker i sit billede og elsker dem betingelsesløst. Vanskelige tekster hos Moses, Jesus og Paulus, der forbyder homoseksualitet, skal som alle andre af Bibelens love og regler ses opfyldt i Jesu stedfortrædende forsoningsdød på korset. Mennesket er frigjort til at være som det er, leve som det gør, og er totalt elsket og accepteret hele vejen. Det er en udfordring i argumentationen, at Arno Steen Andreassen på den ene side erkender, at homoseksualitet er en synd (ellers er der ikke brug for forsoning), og på den anden side forventer at kirken accepterer homoseksuel livsstil (i en grad, så praktiserende homoseksuelle også kan lede kirken). Det er et skisma, som flere store kirkeretninger bakser med, og som ikke lader sig løse med en andagtsbog. Det, bogen Desiring God derimod kan, er at favne den homoseksuelle – og andre minoriteter – med Guds kærlighed på det personlige plan. Og her holder argumentationen teologisk – hvis man altså lader Bibelen tolke Bibelen og læser de 66 bøger i Gamle og Ny Testamente i sammenhæng. For her opsummeres de mange bud og regler ind imellem i ganske få vers, som alle har det til fælles, at de netop handler om kærlighed.

Konkluderende bibelvers For eksempel skriver profeten Mika, hvis bog er placeret mod slutningen af Gamle Testamente: “Det er sagt dig, o menneske, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig: hvad andet end at øve ret, gerne vise kærlighed og vandre ydmygt med din Gud.” (6:8) Og Jesus citerer fra Moseloven: “Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Dette er det største og første bud. Der er et andet, som er dette ligt: Du skal elske din næste som dig selv.” (Mattæus 22:37-39). Selv Paulus, der jo er kendt for ret karske udmeldinger, må konkludere: “Bliv ingen noget skyldige uden det at elske hverandre; thi den, som elsker sin næste, har opfyldt loven… Kærligheden gør ikke næsten noget ondt; derfor er kærligheden lovens opfyldelse.” (Romerbrevet 13:8, 10).

Gud rummer alt menneskeligt På den baggrund er der ingen tvivl: Gud elsker hver og en af os og beder os om at gøre det samme. Hvordan det så udmøntes i kirkeliv og -ledelse er netop hvad de lærde strides om. Personligt håber jeg blot, at Arno Steen Andreassen og andre minoriteter med ham må finde heling for alle sår, blive inkluderet helhjertet i kirke og samfund, og ja, opleve sig selv som hele mennesker skabt af Gud. Her blev bogen en øjenåbner for mig, bl.a. med forklaringen om, at der ikke nødvendigvis er en kobling mellem “skabt i Guds billede” og “som mand og kvinde skabte han dem” i 1. Mosebog 1:26. Verset siger blot grundlæggende, at Gud har det mandlige og kvindelige i sig og har drysset maskuline og feminine træk ned i hver enkelt af os i forskellige doser. Det vil jeg reflektere videre over. Ligesom læserne af Desiring God uden tvivl vil få en masse stof til eftertanke. Og mest af alt møde en mand, der søger heling for indre sår ved at lade sig favne af Guds kærlighed.

Arno Steen Andreassen: Desiring God – Meditations for the gay man and other edgy people Archway Publishing, 2020

Comments


bottom of page