top of page

Når ord bliver til religionskrig

Opdateret: 3. sep. 2022

Selvbiografisk miniroman beskriver ords ødelæggende magt og konkluderer: Civilisation er næstekærlighed.


Illustration: Unsplash


Jesus og hans disciple havde jo ikke nogen anden mulighed end at klæde deres indsigt i ord. Men ord skaber uundgåeligt splid. Ord fylder vores verden med tornekrat, og vi kan filtres ind i krattet og rive os til blods på det. Sproget kan føre til had og religionskrig, til rædsler, teologiske afvigelser og alle tænkelige tolkninger. Det var ifølge Huxley, hvad Jesus ville udtrykke. Og hvad evangelisten Matthæus ifølge Huxley forstod. At fredsfyrstens ord ville bringe splid og sværd til verden.


Sådan skriver Flemming Chr. Nielsen i sin bog Guds maskingevær (s. 25) og slår dermed bogens tone an.

Selvstuderende i teologi

Flemming Chr. Nielsen kalder den forunderlige lille store roman for en selvbiografisk miniroman. Fortælleren, der kun delvis er identisk med forfatteren, er en endnu-ikke-præst, der ved teologisk selvstudium måske kommer langt nok til at kunne søge et embede. Men inden han kommer dertil, er det hans læsning af Bibelen og andre bøger han konfererer med for at finde ’sandheden’, som enten kan føre ham til et embede, eller måske til en slags humanisme.


Kierkegaard, Melville, Huxley og mange andre

Hovedpersonens læsning omfatter bl.a. Søren Kierkegaard, hvis ukendte bror, Niels Andreas Kierkegaard, forfatteren udgav en fremragende bog om, Ind i verdens vrimmel, i 2006. Når Niels Andreas Kierkegaard skal nævnes i denne forbindelse, er det for at påpege Flemming Chr. Nielsens forslugenhed på viden og indsigt, der også præger denne tilsyneladende lille roman. Forunderligt, fordi Søren Kierkegaard almindeligvis er mere end nok for de fleste.

Selvfølgelig kommer læseren også i selskab med Herman Melville, hvis samlede værker Nielsen har oversat og hvis optagethed af autentisk gudhengivenhed optager ham lidenskabeligt. Denne endnu-ikke-præst ser med undren på nogle af sine kolleger og sammenholder sine iagttagelser med eksistensen selv, så hvis han en dag skulle blive præst, bliver teologien sammenvævet med hans levede liv.


Ord og kød

Mennesket er en ord-skabning, som allerede ses af det første citat, og Guds maskingevær kan henvise til ord, der har ført til krige, rædsler og afvigelser.

Men Guds maskingevær virker også fysisk:

En tidlig aften i tusmørket fik jeg pludselig et snigskud i brystet, og sveden sprang frem på min pande og bredte sig til hele kroppen, som var jeg hoppet i Lyngby Sø med alt tøjet på.

Først troede jeg, at et menneske ude i haven havde skudt på mig, men der var ikke noget at be­mærke ved vinduet. Det spejlede kun søen derude. Den lå tavs og blank under den lige så tavse him­mel. Den formodede drabsmand måtte befinde sig i lejligheden. (s. 80)En stilfærdig rungende latter

Vores studerende skriver med en polemisk-ironisk-lattermildhed, når han fortæller, at han som endnu-ikke -præst undrer sig over ” hvorfor Tidehverv-sekten opfatter det at udrette gode ger­ninger som syndigt, selvforherli­gende og at gøre sig selv til Gud.

For eksempel hjalp jeg her til morgen et mig ukendt pindsvin over den stærkt trafikerede landevej nede ved SuperBrugsen. Jeg fik lokket pindsvinet til at krybe op på én af Brugsens indkøbsposer. Da vi nåede ind i skovbrynet, pirkede jeg dyret ned af posen, hvorefter det med en puslen mellem bladene luntede af sted ind i sit salige mørke.” (s. 57)


Folkekirkens akilleshæl?

Men han kan også bruge dagens realiteter til at holde sine næsten-kolleger (eller Folkekirken?) frem i strakt satirisk arm:

I vort kristne land straffes du med op til to års fængsel, hvis du bistår en flygtning, men i Det Nye Testamente, som er den åndelige kampestenssyld for vor kristendom, skriver Matthæus i evangeliet om Verdensdommen:

"Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle … for jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig." (s. 43 f.)

Guds Maskingevær er en rig bog, der gennem slægtskabet mellem kristen og muslimsk almue når til konklusionen, som kan genfindes mange steder i teksten: ”Civilisation er næstekærlighed.”


Flemming Chr. Nielsen:

Guds Maskingevær

Det Poetiske Bureau, 2022

Comments


bottom of page