top of page

’Når unge skærer i sig selv, har samfundet et problem’

Børns Vilkår kommer nu med et nyt rådgivningstilbud til unge over 15 år.Unge står med flere valg og andre udfordringer end yngre børn – de flytter hjemmefra, vælger uddannelse og finder sig til rette i identitet og fællesskaber med andre unge.

Derfor opretter Børns Vilkår nu et særligt rådgivningstilbud til unge i alderen 15-24 år. Det nye landsdækkende rådgivningstilbud HØRT er udviklet i samarbejde med de unge selv.

Unge har andre udfordringer end yngre børn, fordi de står over for store overgange i livet, som kan føles tunge at stå alene med. Desuden bliver mange introduceret til alkohol, sex og måske stoffer og kriminalitet.

”Vi har talt med mange unge – både på BørneTelefonen og i udviklingen af HØRT - som fortæller, at det i dag kan opleves som et stort pres at skulle træffe store valg alene. Mange unge frygter konsekvenserne for at træde eller vælge forkert. Samtidig er der konkrete udfordringer med at mærke og stå fast på egne grænser og identitet. HØRT er tænkt som de unges sted, hvor ingen spørgsmål er forbudte, for store eller for små”, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

På BørneTelefonen var 45,5 procent af samtalerne i 2021 med unge over 15 år. Mere end hver fjerde samtale med unge handlede om psykisk mistrivsel, såsom selvskadende adfærd, ensomhed og særligt selvmordstanker, der fyldte i 8,9 pct. af alle samtaler.

”Når først en ung skærer i sig selv eller overvejer at tage sit eget liv, så er der en forebyggelse, der er slået fejl. Det er et alvorligt samfundsproblem – især når vi har nogle unge, som ikke ser det som en mulighed at række ud efter hjælp,” siger Rasmus Kjeldahl.

Børns Vilkår har drevet 35 års erfaring med at samtale med børn og unge om livets kriser og udfordringer.

Commentaires


bottom of page