top of page

Nemmere for unge udlændinge, der er født og opvokset i Danmark, at få dansk statsborgerskab

Fra 1. juli 2014 bliver det lettere for unge, der er født i Danmark af udenlandske forældre at opnå dansk statsborgerskab.

Hvis de opfylder en række betingelser – herunder at de har boet mindst 12 år i Danmark og ikke har begået alvorlig kriminalitet (se nedenfor) – kan de få dansk indfødsret ved at underskrive en erklæring.

Det fremgår af bemærkningerne, at lovforslaget er en del af regeringsgrundlaget, hvor der står, at reglerne om statsborgerskab skal bruges aktivt til at fremme integrationen.

Under behandlingen af lovforslaget blev det delt op i de to dele, idet samtlige partier støtter en anden del af lovforslaget, som betyder, at et barn fremover opnår dansk indfødsret ved fødslen, hvis moderen eller faderen er dansk, uanset om barnet er født i eller uden for ægteskab.

Derimod stemte Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti mod den del af lovforslaget, der betyder, at unge, der er født af udenlandske forældre, kan opnå dansk statsborgerskab som beskrevet ovenfor. Denne ændring blev vedtaget af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og løsgængeren Uffe Elbæk.

BOKS

Ny § 3 A i loven om dansk indfødsret

Regeringen foreslår, at der indsættes en ny § 3 A i loven om dansk indfødsret om, at en udlænding, der er født her i riget, kan erhverve dansk indfødsret ved at afgive skriftlig erklæring herom, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Erklæring kan afgives af personer, der

1) har aflagt folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse med et samlet karaktergennemsnit på mindst 02 eller er fyldt 18 år,

2) ikke er fyldt 19 år,

3) på erklæringstidspunktet har bopæl her i riget,

4) har haft bopæl her i riget i sammenlagt mindst 12 år, heraf sammenlagt mindst 5 år inden for de sidste 6 år,

5) ikke er idømt

a) bøde på 3.000 kr. og derover,

b) 20 dagbøder og derover for overtrædelse af straffeloven,

c) bøde for spirituskørsel,

d) bøde for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer,

e) bøde for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13,

f) betinget eller ubetinget frihedsstraf, eller

g) forvaring, anbringelses- eller behandlingsdom eller ungdomssanktion,

6) ikke er meddelt tiltalefrafald med vilkår, jf. retsplejelovens § 723,

7) ikke er meddelt advarsel efter lov om euforiserende stoffer, og

8) ikke er sigtede for en lovovertrædelse.

Læs mere

Comments


bottom of page