top of page

Netavisen vil støtte individet og styrke fællesskabet

Af Svend Løbner, redaktør

Sameksistens blev oprettet i august 2010 på initiativ af journalist Bent Dahl Jensen for at fremme fredelig sameksistens på tværs af etniske, kulturelle og religiøse forskelligheder. Da Bent går på efterløn, blev avisen overdraget til mig 1. juni 2019. Nu ejes avisen af min lille virksomhed Svend Løbner – Journalist, der driver avisen videre og udvikler den i tæt samarbejde med en redaktion. Redaktionen har vide beføjelser til at forme avisen indenfor disse rammer:

Det rent journalistiske skal naturligvis være i orden. Vi vil være faktabaserede, tæt på mennesker og ved diskuterende artikler lade flere parter komme til orde. Avisen vil være både kritisk og konstruktiv, dvs. analyserende og løsningsorienteret. Vi er helt med på devisen ”fredelig sameksistens på tværs af etniske, kulturelle forskelligheder”, men vi tager et skridt videre med den ny tagline: “Støtter individet. Styrker fællesskabet.”

Dette er første skridt i netavisens udvikling. Altså vendt fra at være på tværs af noget horisontalt til at være en løftende faktor vertikalt. Fra reaktivt til proaktivt. Fra problematisering til fejring af det nye normale. Og det nye normale er, at vi selvfølgelig er sammen på tværs af alle forskelle og endda betragter forskelle som et plus.

Det andet skridt er så at bruge kunsten og kulturen til at vise den flerkulturelle mangfoldighed efter det journalistiske princip ”Don’t tell it; show it!” Jo, kunst og kultur sætter problemer under debat, som det er kutyme gennem det seneste århundrede. Men vi vil ikke kun se kritisk på virkeligheden, men også åbne det andet og se alt det vidunderlige, der giver håb for fremtiden. Vi vil fejre kreativiteten og livsudfoldelsen.

De tredje skridt er – med udgangspunkt i det nye flerkulturelle normale – at tage et blik på andre samfundsgrupper: individer som skal støttes, fællesskaber som bør styrkes. De fattige, de hjemløse, de handicappede, de selvmordstruede, de syge og døende og deres pårørende osv. Og når vi fx skriver om miljø og klima, har det altid en menneskelig vinkel.

Vi vil give de tavse en stemme. Igen: ikke blot fortælle, men vise. Ikke sige, hvad læseren skal mene, men vise virkeligheden som den er, så læseren selv kan drage egne konklusioner. Vi vil med andre ord fremme dannelsen, så vi ud fra hver vores baggrund kan forholde os kvalificeret til verden, trække på samme hammel og opleve glæden ved at være samfund sammen.

Vi er stadig i en proces og det bliver vi nok ved med. Logo og hjemmeside har fået en foreløbig opfriskning, og der er oprettet to nye menuer: KULTUR og DEBAT. I løbet af efteråret sigter jeg på, at vi kan udsende et ugentligt nyhedsbrev med en større artikel og en serie korte nyheder. Samtidig arbejder jeg sammen med redaktionen på at give hjemmesiden og vores sociale platforme et grundigt eftersyn og et tidssvarende design.

Lige nu er jeg ved at samle et netværk af skribenter, hvor de, der forpligter sig til at levere et fast antal artikler, kan være med i en redaktion. Målet er, at redaktionen bliver repræsentativ for befolkningen hvad angår etnicitet, religion, køn, alder osv.

Samtidig søger jeg fonde og Slots- og Kulturstyrelsen for penge, så vi kan lønne alle, der bidrager – lige med undtagelse af debatskribenter. Foreløbig arbejder vi alle frivilligt. Men jeg registrerer antal artikler, så enhver får så hatten passer, når der forhåbentlig kommer økonomi i tingene.

Sameksistens’ økonomi holdes adskilt fra de øvrige aktiviteter i min virksomhed. Der er oprettet en særlig bankkonto til netavisen, og bogholderi og revision foretages af Martinsen Revisorer, Vejen.

Jeg glæder mig over at kunne tage stafetten op og videreføre Sameksistens.dk. Netavisen er en vigtig stemme i det danske mediebillede. Og jo mere jeg ”tygger” på vores tagline, jo mere overbevist er jeg om avisens betydning i dagens Danmark. Vi vil støtte individet og styrke fællesskabet.

Comments


bottom of page