top of page

Nordisk ministerråd inviterer til dialog om integration

Hvad har vi lært i Norden i de seneste år om god og effektiv integration? Og hvordan kan vi på den baggrund sætte yderligere skub i en positiv udvikling?

Det er emnerne for en todages camp, som Nordisk Ministerråd arrangerer den 18. og 19. november.

Oplægget lyder:

Stadig flere flygtninge og indvandrere i de nordiske lande får en fod inden for på arbejdsmarkedet. Det skyldes flere ting: Det går godt for samfundsøkonomien. Arbejdsgiverne efterspørger arbejdskraft. Og så er der igangsat politiske tiltag og samarbejde på tværs af aktører.

Men der er fortsat arbejde at gøre for at styrke bæredygtig integration i Norden, skriver ministerrådet. Derfor inviteres til en camp for en bred vifte af aktører: kommunale og statslige myndighedsaktører, forskere, civilsamfundsrepræsentanter og andre samarbejdspartnere og interessenter, der arbejder med flygtninge og indvandrere.

På campen vil man få del i den nyeste viden gennem oplæg og workshops med forskere, ledere og praktikere i emner som samarbejde med civilsamfundet, indsatser i udsatte boligområder, social kontrol og unges identitet.

Campen finder sted fra 18. november kl. 11.30 til 19. november kl. 15.00 på Hotel Marina i Vedbæk.

Comments


bottom of page