top of page

Nordjyske byrødder protesterer mod Tesfayes udvisninger

Opdateret: 6. maj 2021

Beslutningen om at inddrage syreres opholdstilladelser er taget på forkert grundlag, skriver tre byrådsmedlemmer fra Frederikshavn i en protest til Mattias Tesfaye.


Screenshot fra Nordjyske


Hvad blev der af solidariteten og medmenneskeligheden med børn i Syrien?

Det spørger tre byrådsmedlemmer i Frederikshavn. Anledningen er Tesfayes hårdnakkede insisteren på at tilbagesende syriske flygtninge til den diktator, de flygtede fra. Et af byrådsmedlemmerne er selv socialdemokrat.


Det kniber med den sociale retfærdighed

De har alle tre sammen skrevet et åbent brev til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, hvor de efterlyser solidaritet med medmennesket:

- I Danmark plejer vi at bryste os af, at vi er et solidarisk land og et fællesskab, og at det er de bredeste skuldre, der bærer det tungeste læs. Det er det Danmark, vi er stolte af og vi er kendt for. Vi tager ansvar især i forhold til de mest sårbare borgere. Vi hjælper og er drevet af social retfærdighed. Sådan da...

- Når det drejer sig om syriske flygtninge, der nu bliver udvist til et land, der ligger i ruiner, hvor det eneste, der venter dem, med stor sandsynlighed er overgreb eller endda død, så savner vi solidariteten, humanismen og at de bredeste skuldre tager ansvar.

De tre byrådsmedlemmer, Almina Nikontovic (S) Christina Lykke Eriksen (SF) og Ida Skov (EL).


En misvisende og utilstrækkelig rapport

De gør opmærksom på, at udvisningen sker ”på baggrund af en misvisende og utilstrækkelig rapport, hvis kilder i øvrigt tager afstand fra den.”

- Diverse organisationer og anerkendte eksperter og kendere af forholdene i Syrien har på det kraftigste erklæret, at det ikke er sikkert at sende syriske flygtninge tilbage. Det samme vurderer de andre europæiske lande og USA, og Danmarks ”enegang” på dette område har vakt forargelse og undren i udlandet. Ligeledes vurderer Danmarks udenrigsministerium, at forholdene i Damaskus er for usikre og farlige.

På trods af den modsatte vurdering fra alle andre, holder ministeriet fast i sin beslutning om at sende syrerne tilbage med begrundelse i den omtalte rapport fra udlændingestyrelsen.


Rapportens kilder tager afstand

Rapporten er udarbejdet på baggrund af 12 kilder, der nu alle på nær en tager kraftig afstand fra den. Den eneste kilde, der ikke undsiger rapporten, er en af det syriske regimes generaler, anfører de tre byrådsmedlemmer i deres protestskrivelse.

- De 11 kilder siger, at deres udtalelser om forholdene i Syrien er taget ud af kontekst og ligefrem misbrugt. I en fælles udtalelse siger kilderne bl.a.: ”Vi fordømmer på det stærkeste den danske regerings beslutning om at afvise at give midlertidig beskyttelse til syriske flygtninge fra Damaskus”.

- Det må betyde, at ministeriets vurdering af sikkerheden i Syrien er taget på et forkert grundlag. Det samme må derfor gælde flygtningenævnets deraf følgende afgørelser.


Beslutningen bør trækkes tilbage

Byrådsmedlemmerne konkluderer:

- Beslutninger, der er taget på et forkert grundlag bør genovervejes, især beslutninger der medfører, at rigtig mange mennesker bliver sendt til tortur, mishandling og død.

- Derfor vil vi indtrængende bede ministeren om, at beslutningen om at inddrage opholdstilladelserne til syriske flygtninge bliver genovervejet og omgjort.

- De syriske flygtninge er vores medmennesker og medborgere, værdifuld arbejdskraft, en styrke i civilsamfundet, vores børns klassekammerater og vores venner.

Comments


bottom of page