top of page

Ny aftale truer sammenhængskraften

Politikere har med en hurtig aftale frataget borgeres mulighed for statsborgerskab for selv den mindste overtrædelse. Derved har de gravet dybe grøfter i det danske samfund, som det bliver vanskeligt at fylde op og reparere.


Svend Løbner. Pressefoto: Michala Linn


De havde fået lovning på at komme med på et lovforslag om indfødsret. De glædede sig til endelig at blive fuldgyldige medborgere i Danmark. De havde bestået alle prøver, opfyldt alle betingelser, frasagt sociale ydelser, deltaget i dansk foreningsliv og lokalsamfund i det hele taget.

De var mønsterborgere.

Lige indtil et brev fra Udlændingestyrelsen dukkede op i deres e-boks med overskriften ”Afslag på ansøgning om dansk indfødsret”. Kun et par dage før forslaget skulle frem i Folketinget.

Begrundelsen? Jo, de havde fået en betinget dom for mange år siden. En dom, der ikke figurerer på deres straffeattest. En dom, man normalt ser bort fra, fordi den er forældet.


En hurtig handel i porten

Men sådan er det ikke efter den socialdemokratiske regering indgik en hurtig handel i porten med Venstre, Konservative og Liberal Alliance. I aftalen står øverst, at aftalen er målrettet ansøgere, der har begået ”alvorlig kriminalitet”. Men sætningen afløses hurtigt af det selvmodsigende: ”En ansøger, der er idømt betinget eller ubetinget fængsel, skal derfor fremover udelukkes fra at blive dansk statsborger.”

Hvor kom den fra? Først er aftalen målrettet personer, der har begået alvorlig kriminalitet, dernæst er personer med blot betingede domme indbefattet - og må endda ”fremover”, dvs. altid, udelukkes fra at blive dansk statsborger. De er for altid regnet for kriminelle. Ingen forældelse her. Ingen ren straffeattest alligevel.

At male med så bred en pensel, at man rammer enhver, der i sin ungdom malede graffiti på et tog eller drak sig stangstiv på en bar og smadrede en rude, er helt ude af proportioner.

Aftalen er mildest talt uigennemtænkt.


Tegn på højredrejning

Jeg kan kun tolke aftalen som endnu et tegn på højredrejning i dansk politik. Glemt er Socialdemokratiets paroler om solidaritet. Glemt er Konservatives værn om retssikkerheden. Væk er Venstres værdsættelse af hårdt arbejde. Og Liberal Alliances idéer om selvstændighed og innovation er en saga blot.

Hvorfor? Måske fordi man vil trække vælgere fra et Dansk Folkeparti i dyb krise og et Nye Borgerlige med gennemskuelig populisme. Men det er en farlig taktik. Aftalepartiernes symbolpolitik og leflen for vælgerne går ud over mennesker af kød og blod, der kæmper for basale menneskerettigheder som ligeværd og medindflydelse.

Unge med indvandrerbaggrund stormer frem i videregående uddannelser, knokler for tjene et levebrød og flere og flere indtager vigtige positioner i det danske samfund. Både i plejesektor, sundhedssektor og forretningsliv.


Graver dybe grøfter i samfundet

De har nu fået et vink med en vognstang, der siger: I er ikke lige så meget værd som os, I hører ikke rigtig til i vores samfund, vi kan sende jer ud af landet når som helst, og I skal i hvert fald ikke have lov til at stemme til Folketingsvalg!

Hvad betyder det for et menneskes selvværd? Hvor meget motiverer det til at kreativitet og innovation? Hvordan mon det bidrager til den sammenhængskraft, politikere har besunget så højt i mange år? De selvsamme politikere har i hvert fald med den ekskluderende aftale om indfødsret bombet gravet dybe grøfter i det danske samfund, som det bliver vanskeligt at fylde op og reparere.

Comments


bottom of page