top of page

Ny podcastserie sætter fokus på centrale emner i religionsmødet

Folkekirke & Religionsmøde er begyndt at lave podcast for at kommunikere organisationens arrangementer på en anden måde end blot ved nyhedsbreve og hjemmeside.

”Vi håber, at podcastene med de levende stemmer vil have en frisk karakter, i modsætning til følelsen af ’yesterdays news’, som man nogle gange er oppe imod i forhold til skriftlig orientering fra afholdte møder, seminarer og konferencer. De ting, vi foreløbigt har syntes passer til podcastformatet, er netop arrangementer, hvor der har været oplæg, debat og samtaler imellem folk, der har faglighed og erfaringer at dele,” siger Ane Kirstine Brandt, der er religionsteologisk konsulent i Folkekirke & Religionsmøde.

Mål: At inspirere og bidrage med faglighed

Formålet med podcastserien er – som med al kommunikation fra Folkekirke & Religionsmøde – at inspirere til religionsmøder i mange forskellige kontekster og at bidrage med faglighed bl.a. teologisk tænkning om, hvad religionsmøde er og ikke er.

”Formålet er også at argumentere for, at religionsmøde er en naturlig del af kristendommen, således som den tydeligt har været fra starten af, jf. hvordan Det Nye Testamente beskriver alle de mange møder imellem Jesus/disciplene og ’skaren’, romerske soldater m.fl.,” siger Ane Kirstine Brandt. Hun henviser i den forbindelse til en artikel af lektor Hans Raun Iversen: Livsholdningsmæssigt krydspressede menneskers brug af de skandinaviske folkekirker som ramme om fejring af livsovergange.

”Målgruppen er egentlig den samme som hjemmesiden har, nemlig præster og frivillige i folkekirken. Men vi håber, at podcasten – efterhånden som den bliver en mere almindelig del af danskernes informationsflade – vil nå dem, der ikke længere er så meget på hjemmesider for at søge information.

Desuden håber vi, at målgruppen kan udvides til dem, der interesserer sig for religionsmøde ud fra en faglig interesse, f.eks. i gymnasierne,” siger Ane Kirstine Brandt.

Serie med foreløbig tre podcasts

Podcastserienomfatter foreløbig tre podcasts. Det er:

Når religionsmødet flytter ind i kirkerummet (19 minutter), hvor der er interviews med skandinaviske præster om ritualer og sjælesorg, når familier med blandede baggrunde efterspørger vielser og begravelser. Hvad siger præsten ja til, når familien for eksempel beder om inddragelse af andre religiøse traditioner? Podcasten er optaget ved en skandinavisk religionsdialog konference i 2018, hvor der deltog præster og kirkeligt ansatte fra Danmark, Norge og Sverige.

Grænserne i trosmødet (21 minutter). Muslimske og kristne ledere mødes til samtale om egen tro og den andens tro og frelse. Hvad tror kristne om muslimers frelse, og hvad tror muslimer om kristnes frelse? Den tager udgangspunkt i Kristent-Muslimsk Samtaleforum 2018, hvor 50 kristne og muslimer drøftede disse spørgsmål.

Frihed og forhud (16 minutter) med debat fra Folkemødet 2018. Hvilken betydning vil et eventuelt forbud imod omskærelse af drenge have for forståelsen af det samfund vi lever i? To jurister og en filosof deltager i paneldebat, hvor de giver bud på de grundlæggende argumenter for religionsfrihed og grænserne mellem hvad familien og staten skal bestemme.

Fakta om Folkekirke & Religionsmøde

• Folkekirke og Religionsmøde (F&R) er den institution i folkekirken, der specifikt arbejder med religionsmødet. • F&R er et samarbejde mellem stiftsøvrighederne i følgende ni stifter: Fyens, Haderslev, Københavns, Lolland-Falsters, Ribe, Roskilde, Viborg, Aalborg og Aarhus. • F&R arbejder med de særlige udfordringer, der er forbundet med at være kirke i et samfund, der i stigende grad præges af forskellige religioner og livstydninger. • F&R’s formål er med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse at styrke folkekirkens møde andre religioner og livstydninger i Danmark. Kilde: Uddrag fra Folkekirke & Religionsmødes hjemmeside.

Læs mere

תגובות


bottom of page