top of page

Ny rapport: Brud på menneskerettighederne at splitte syriske familier

Syriske familier bliver skilt ad, når danske myndigheder udviser syriske unge og skiller dem fra deres familier. Institut for Menneskerettigheder advarer: Det kan bryde med retten til privat- og familieliv.Institut for Menneskerettigheder retter i ny rapport kritik mod de danske myndigheders vurderinger i sager om syriske flygtninge, der står til at få inddraget deres opholdstilladelse. Myndighederne lægger nemlig ikke tilstrækkelig vægt på retten til privat- og familieliv.

- Vi vurderer, at den danske fortolkning af retten til privat- og familieliv i nogle sager er for snæver. Familier risikerer at blive skilt ad, fordi myndighederne ikke vurderer familien samlet, siger Nikolas Feith Tan, der er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder med ekspertise i flygtningeret.

Selvom det er et krav ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, foretager Udlændingestyrelsen ikke en samlet vurdering af familielivet. Sager med flygtninges og deres familiesammenførte familiemedlemmer bliver for eksempel behandlet i hver sit nævn, Flygtningenævnet og Udlændingenævnet, skriver Menneskeret.dk.


Problematisk sammenligning

Retten til familie- og privatliv indbefatter også, at myndighederne skal tage stilling til, hvor stærk den enkeltes tilknytning er til Danmark. De børn og unge, der har lært dansk, fået danske venner og taget en uddannelse, siden de kom til Danmark i 2015, kan føle sig stærkt tilknyttet.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har endnu ikke behandlet sager om inddragelse af syriske flygtninges opholdstilladelser, efter at forholdene i Syrien har ændret sig. Udlændingestyrelsen læner sig i stedet op ad praksis fra Menneskerettighedsdomstolen i sager, der hovedsageligt handler om kriminelle udlændinge.

- De syrere, der har fået opholdstilladelse i Danmark, er ikke kriminelle, men flygtninge, der integrerer sig i landet. Derfor er det menneskeretligt problematisk, at Udlændingestyrelsen bruger Domstolens praksis i forhold til udvisning af kriminelle udlændinge, når de vurderer syriske flygtninges tilknytning til Danmark, siger Nikolas Feith Tan fra Institut for Menneskerettigheder.


Comments


bottom of page