top of page

Ny rapport: Flere opholdstilladelser betyder ikke flere asylansøgere

Opdateret: 13. jun. 2021

Den politiske strategi bliver ved med at slå fejl, fordi den bygger på forkerte præmisser, lyder det fra Michala Bendixen fra Refugees Welcome.


Michala Bendixen står bag den nye rapport. Foto: Svend Løbner


Refugees Welcome udgiver i dag en diger rapport på 140 sider: ”En fast hånd i ryggen – om afviste asylansøgere og hjemrejse". Rapporten er skrevet af foreningens formand Michala Bendixen og kortlægger, hvad der sker med de flygtninge, der får afslag på asyl eller af andre grunde mister deres opholdstilladelse i Danmark.


En forfejlet strategi

Konklusionen er klar: Det har aldrig virket, og udrejsecentrene har kun gjort ondt værre. Ganske få ender i deres hjemland, og når de gør, er det ofte som resultat af en voldsom tvangsdeportation. Langt de fleste forsvinder, mens en lille restgruppe sidder fast i udrejsecentrene i mange år. Det har store negative konsekvenser, både menneskeligt og økonomisk.

Senest har sagerne, hvor syriske flygtninge med §7,3-status fra Damaskus områdets opholdstilladelser er blevet inddraget vist, at udrejsecentrene langt fra kun huser flygtninge med en udvisningsdom, men i lige så høj grad mennesker, som blot er havnet i et limbo, hvor de ikke tør tage hjem og samtidig ikke længere er velkomne i Danmark, skriver Refugees Welcome i en pressemeddelelse.

“Sanktioner for at tilskynde hjemrejse skaber ikke blot modvilje og lidelser hos de afviste, de nedbringer også bæredygtigheden på længere sigt og har desuden ingen effekt når det gælder om at fremme hjemrejser,” udtaler Zachary Whyte, forsker i DIIS, i rapporten.


Politikerne er ude af trit med virkeligheden

Selv om Michala Clante Bendixen som formand for Refugees Welcome har beskæftiget sig med asylproblematikken i 15 år, er hun overrasket over, hvor meget dagens politikere er ude af trit med virkeligheden:

- Det står efterhånden klart, at selve præmisserne er forkerte, og derfor bliver indsatserne ved med at slå fejl. Politikerne har aldrig prøvet at forstå de mennesker, det handler om. I stedet har de baseret deres politik på mavefornemmelser. Og der er faktisk intet, der tyder på, at pragmatiske løsninger ville føre til flere nyankomne, siger hun og tilføjer i pressemeddelelsen:

- En stor del af problemet er endda selvskabt fra politisk hold, og kunne undgås.


Virkningsløse tiltag

Den nye Hjemrejselov og den nyetablerede Hjemrejsestyrelse bliver præsenteret som innovative og mere effektive tiltag for at få afviste til at rejse tilbage. Men rapporten peger på, at der bag loven og styrelsen blot gemmer sig mere af det samme – tiltag, der aldrig har haft den tilsigtede effekt, men som i virkeligheden kun har negative konsekvenser.

“Når de prøvede at få mig til at skrive under på at samarbejde og rejse frivilligt, følte jeg det som om de bad mig sige, at jeg ikke havde noget problem i mit hjemland. Og det passer jo ikke. Så det gjorde ingen forskel med pengene og alt det der,” udtaler Charles fra Uganda. Han er afvist flygtning på 8. år.


Løsningerne findes allerede

- Der er meget stor forskel på de mennesker, der havner i et udrejsecenter og deres baggrund. Derfor findes der ikke én løsning, som passer til alle. Men med en pragmatisk, individuel tilgang kunne man løse næsten alle de fastlåste sager ved at bruge den eksisterende lovgivning mindre restriktivt, siger Bendixen.

Rapporten indeholder 16 anbefalinger, inddelt i tre grupper. En vigtig pointe, som der er bred enighed om blandt de interviewede, er, at man er nødt til at være mere åben for at give opholdstilladelse i de fastlåste sager – og at intet tyder på, at det vil føre til flere nye ankomster.

Marianne Vølund, advokat i udlændingeret, udtaler i rapporten:

”Mere pragmatiske regler vil næppe føre til flere ansøgere. De færreste asylansøgere sætter sig ind i reglerne inden de rejser, og selvom menneskesmuglere kendte til mere pragmatiske regler for afviste asylansøgere, så tror de fleste på, at de vil få asyl. Hvis man selv vælger Danmark, er det som regel pga. familie eller bekendte, men det er oftest helt tilfældigt, efter hvor det er nemmest for menneskesmuglerne."


Comments


bottom of page