top of page

Nyt tidsskrift om det religiøse sprogbrug

Tidsskrift om islam & kristendom kaster lys over sprogets begrænsninger og muligheder og peger på, at religionsdannelse er et must.”Når sprog skaber forbindelse og forståelse.” Det er temaet for en ny udgave af Tidsskrift om islam & kristendom, som netop er udkommet.

Smertens sprog

Her fortæller overlæge ved Indvandrermedicinsk klinik ved Odense Universitetshospital Morten Sodemann om de typiske misforståelser, der opstår mellem læge og patient, fordi de to bogstaveligt talt kommer fra to verdener.

Patienten fra en holistisk oplevelse af smerte, som også inddrager Gud, ånder og djinner i smerteforklaringen, og lægen, der fra et humanistisk og videnskabeligt perspektiv diagnosticerer patientens smerte på en skala fra 1 til 10 og ordinerer medicin.

Artiklen ”Smertens sprog” er et redigeret udsnit af et kapitel i Morten Sodemanns store og gennemarbejdede bog ”Det du ikke ved får patienten ondt af”. Bogen kan hentes gratis som e-bog lige her.


Troens sprog

Derefter kommer to artikler af journalist Svend Løbner, den ene et ekstrakt af en afslutningsopgave på faget Religion og Udvikling på Københavns Universitet: "Troens sprog gør gavn i hjælpearbejde for kristne og muslimer." Med udgangspunkt i kommunikations- og sprogteorier analyseres sprogbruget hos hjælpeorganisationerne Caritas og Danish Muslim Aid.

Hos begge bruges et mytiske sprog både i henvendelse til donorer, indbyrdes på kontoret, og når hjælpen deles ud blandt modtagere i udviklingslande. Troens sprog bygger bro og føjer en ekstra dimension til hjælpearbejdet, så modtagerne mærker en åndelig samhørighed med giverne i Danmark.

Den sidste artikel af Svend Løbner viser betydningen af såkaldt ”lokalisering” i hjælpearbejdet og at netop tro og religion kan skabe nærvær og identifikation mellem giver og modtager. Derfor er religionsdannelse et must for hjælpearbejdere, uanset om de selv er troende eller ej.


Tidsskriftet sendes digitalt eller fysisk til medlemmer af Center for Sameksistens.

Comentarios


bottom of page