top of page

Nytilkomne er mere jobmotiverede end etniske danskere

Kort efter årsskiftet gik regeringen i medierne med forslaget om, at ikkevestlige indvandrere skal i 37 timers aktivering om ugen for at opnå fuld ret til offentlig forsørgelse.

Forslaget bygger på to antagelser: Indvandrere har særligt lav jobmotivation. Og indvandrere skal motiveres med sanktioner for komme ud på arbejdsmarkedet. I dette tilfælde med krav om aktivering på fuld tid.

Problemet er, at antagelsen om at indvandrere trænger til ekstra ”motivation” ikke stemmer med de undersøgelser, der er på området, skriver forsker og integrationskonsulent Hans Lassen i en kronik i Information:

– Als Research publicerede i februar 2019 en undersøgelse, hvor de spurgte ind til mænds og kvinders arbejdsorientering, og hvor respondenterne var mellem 18 og 64 år. De stillede følgende spørgsmål: »Hvor vigtigt er det for dig at have et arbejde, så du kan forsørge dig selv?« Den andel, der svarede, at det var »meget vigtigt«, var større for personer med ikkevestlig baggrund end for danskere. Det gjorde sig gældende for 85 procent af mændene med ikkevestlig baggrund mod 75 procent af de danske mænd. Og for kvinderne var de tilsvarende andele henholdsvis 82 og 80 procent.

Comments


bottom of page