top of page

Ofre for menneskehandel: Offentlige tal viser kun toppen af isbjerget. Der er et stort ”mørketal”

I 2016 blev 121 personer vurderet at være handlet til prostitution, tvangsarbejde eller kriminalitet i Danmark. Det fremgår af den nye statistik fra Center mod Menneskehandel. Det er det hidtil højeste antal ofre for menneskehandel på et enkelt år, siden danske myndigheder begyndte at registrere for 10 år siden. Samtidig gør Center mod Menneskehandel opmærksom på, at statistikken ikke viser det reelle billede af, hvor mange der i Danmark er ofre for menneskehandel, men kun viser ”toppen af isbjerget”.

”Statistikken er ikke en opgørelse over det reelle omfang af ofre for menneskehandel i Danmark. Center mod Menneskehandel vurderer, at det reelle omfang er noget større end det, der fremgår af statistikken. Det er en udfordring at sætte præcise tal på omfanget af problemet, da menneskehandel i sagens natur foregår i det skjulte. Tallene i statistikker, både i Danmark, indenfor EU og globalt set, er derfor formentlig kun toppen af isbjerget og viser alene, hvor mange af ofrene for menneskehandel, det lykkes NGO’er og myndigheder at finde frem til og identificere,” skriver Center mod Menneskehandel i forbindelse med offentliggørelsen af statistikken for 2016.

Stigning på 30 % fra 2015 til 2016

I 2016 blev der registreret 121 ofre for menneskehandel, mod 93 i 2015. Det betyder, at antallet af personer, der er vurderet handlet, er steget med 30 %. Forklaringen på kan være, at politiet har intensiveret sin indsats i det københavnske prostitutionsmiljø.

Denne forklaring underbygges af, at 112 af de personer, der i 2016 blev vurderet handlet, er handlet til prostitution. 111 af dem er kvinder, og 96 af kvinderne er fra Nigeria.

Fire personer er handlet til strafbare handlinger i form af salg af stoffer, tyveri og socialt bedrageri. To er handlet til tvangsarbejde i form af rengøring og gadesalg, og én er handlet til ”andet” i form af tvangsægteskab. I to tilfælde er udnyttelsen ikke angivet.

Halvdelen af ofrene er fra Nigeria

Siden Center mod Menneskehandel i 2007 begyndte at registrere antallet af personer, der blev vurderet at være ofre for menneskehandel, er der i alt registreret 632 personer, som vurderes handlet til prostitution, tvangsarbejde, kriminalitet eller andet.

Halvdelen af ofrene i 10-års perioden er fra Nigeria, mens 13 % er fra Rumænien og 7 % er fra Thailand.

Fire ud af fem handles til prostitution

Af de 632 personer, der i 2007-2016 er vurderet handlet, er 82 % handlet til prostitution. 11 % er handlet til kriminalitet, 6 % til tvangsarbejde, mens 1 % er handlet til andet.

Næsten 87 % af de registrerede ofre for menneskehandel er kvinder, knap 13 % er mænd og knap 1 % er transkønnede.

Ni ofre i 2016 var mindreårige

Ni af de personer, der i 2016 blev vurderet at være handlet, var under 18 år på det tidspunkt, hvor de blev vurderet. Den yngste af dem var 9 år, mens den ældste var 17 år.

Seks af dem var piger, hvoraf fem var handlet til prostitution, og en var handlet til ”andet” i form af tvangsægteskab og husarbejde.

En af de tre drenge under 18 år var handlet til prostitution, en anden til kriminalitet (salg af stoffer), mens det ikke er anført, hvad udnyttelsen bestod i for den tredjes vedkommende.

Fire af de ni kom fra Nigeria, mens de øvrige var fra henholdsvis Afghanistan, Etiopien, Serbien, Somalia og Thailand.

I hele 10-års perioden (2007-2016) er der ud af de 632 personer, der er vurderet handlet, registreret 28 personer under 18 år. Det svarer til godt 4 %, mens andelen i 2016 er oppe på godt 7 %.

Læs mere

Comments


bottom of page