top of page

Ombudsmanden stiller uddybende spørgsmål til ny praksis for adskillelse af asylpar, hvor den ene er

Udlændingeministerens instruks i februar 2016 blev udsendt på baggrund af en høring, som viste, at der på det tidspunkt var indkvarteret 27 mindreårige asylansøgere, hvor man på asylcentrene havde kendskab til, at en mindreårig har en ægtefælle eller samlever på samme eller et andet asylcenter eller en herboende ægtefælle eller samlever.

De 27 mindreårige omfattede to piger under 15 år, fem piger på 15 år, otte på 16 år og 12 på 17 år. Alderen på deres kærester/samlevere/ægtefæller varierer en del. Ni er i alderen 17-20 år, 17 i alderen 21-30 år, og en er 33 år. I tre tilfælde er der tale om en herboende ægtefælle, mens en har en herboende kæreste. Seks af parrene har i alt 7 børn, og syv af parrene venter barn.

Par med børn skilles ad

Udlændingeministeriet oplyste i februar, at den hidtidige praksis har været, at mindreårige asylansøgere under 15 år – og altså under den seksuelle lavalder – altid skal indkvarteres adskilt fra deres ægtefælle eller samlever.

I sager om 15-17-årige har Udlændingestyrelsen vurderet i hver enkelt sag, om den pågældende skulle indkvarteres sammen med en ægtefælle eller samlever. Det er sket på baggrund af faglige vurderinger og hensynet til barnets tarv.

Efter de nye retningslinjer må ingen mindreårige under 18 år indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn, oplyste Udlændingeministeriet i en pressemeddelelse den 10. februar 2016.

Her blev det også oplyst, at udlændingeminister Inger Støjberg har bedt Udlændingestyrelsen om at skille parrene ad i aktuelle sager om mindreårige, der bor sammen med en ældre ægtefælle eller samlever.

Syrisk par klagede til Folketingets Ombudsmand

Som det fremgår af flere artikler her på netavisen, klagede advokat Amalie Starch på vegne af det syriske asylpar Rimaz Alkayal og Alnour Alwan i marts 2016 til Folketingets Ombudsmand over Udlændingestyrelsens beslutning om at skille de to ægtefæller ad. Advokaten mener, at adskillelsen af parret er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om familiens enhed.

Efter at Ombudsmanden gik ind i sagen har Udlændingestyrelsen oplyst, at den genoptager sagen – og lignende sager, der allerede er afgjort. Derfor gør Folketingets Ombudsmand ikke mere i forhold til den konkrete sag, ud over at han ønsker at blive underrettet om sagens udfald.

Sagen følges op med nye spørgsmål til ministeriet

Derimod har sagen givet anledning til, at Ombudsmanden har bedt Udlændingeministeriet om at svare på en række spørgsmål af generel og principiel karakter i forhold til den nye praksis, der i februar blev indført på området.

”Udlændingemyndighederne kan naturligvis ændre praksis inden for rammerne af dansk og international ret. Men hvis man adskiller familier uden at kunne påvise et konkret behov, kan der være et problem. Det er det, jeg nu spørger ind til”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han afventer myndighedernes svar, før han kan sige mere om, hvad der vil ske i sagen.

I brevet til Udlændingeministeriet skriver Ombudsmanden blandt andet, at det at dømme ud fra pressemeddelelsen fra den 10. februar ser ud til, at instruksen ”fremstår undtagelsesfri”. ”Den synes således at udelukke en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag.”

”Det fremgår ikke af ministeriets udtalelse, hvilke retlige overvejelser der lå til grund for dette, hverken i forhold til dansk lovgivning mv. eller internationale forpligtelser.

Jeg må imidlertid gå ud fra, at sådanne overvejelser har været foretaget, inden instruksen blev givet. Jeg bemærker i den forbindelse, at ændringer af en myndigheds praksis – også selv om der er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed – skal være sagligt begrundet og i overensstemmelse med det relevante retsgrundlag,” skriver Ombudsmanden, idet han anmoder om at få tilsendt de sagsakter, der belyser de retlige overvejelser, der er foretaget i forhold til instruksen om at adskille asylpar, hvor den ene part er mellem 15 og 17 år.

Ombudsmanden har bedt ministeriet svare senest den 27. maj 2016.

Læs mere

• Ombudsmanden rejser spørgsmål om adskillelse af asylpar, Folketingets Ombudsmand, 12-05-2016

Comments


bottom of page