top of page

Det er på tide at kvittere for udlændinges bidrag til Danmark

Dansk Industri dokumenterer, at udlændinge bidrager med over 200 mia. kroner årligt. Medier og politikere er bemærkelsesværdigt tavse om den gode nyhed.


Modelfoto: Wix


”Udlændinge skaber værdi for over 200 mia. kr.”

Overskriften på Dansk Industri’s hjemmeside har vakt opsigt på sociale medier. Men traditionelle medier er mere beherskede.

Flere debattører spørger: Hvorfor er de så tavse? Er de store medier bange for at modsige den fremherskende diskurs, der omtaler udlændinge som et problem? De plejer ellers ikke at gå i vejen for en god konflikthistorie!


Ikke desto mindre er det en stor organisation, der står bag undersøgelsen med den gode nyhed. Dansk Industri kan virkelig dokumentere, at udlændinge skaber så meget værdi for Danmark, at vi slet ikke kan undvære dem.

”Udlændinge bidrog i 2021 med rekordhøje 211 mia. kroner til værdiskabelsen i Danmark,” viser DI-analysen, og på hjemmesiden tilføjes, at udlændinges bidrag til værdiskabelsen i Danmark er mere end fordoblet siden 2010.


”Det har entydigt haft en positiv effekt på økonomien, at antallet af medarbejdere fra udlandet opgjort i fuldtidspersoner er steget fra 126.000 til 251.000 siden 2010,” skriver Dansk Industri.

Og vicedirektør og arbejdsmarkedspolitisk chef i DI, Steen Nielsen, udtaler, at: ”Udlændinges betydning for fremgangen i beskæftigelsen i løbet af de seneste 10 år kan ikke overvurderes.”

Det er der al mulig grund til at glæde sig over, tilføjer han:

”Og derfor er der god grund til at tage godt imod de udlændinge, der har lyst til at arbejde i Danmark, både dem, der er kommet, og dem, der kommer fremadrettet.”


Det må man kalde et vink med en vognstang til medier og meningsdannere: Se at få fokus på alle de dejlige og positive historier om vores flygtninge, indvandrere og arbejdsmigranter, som alle bidrager til det danske samfund. Vi kan slet ikke klare os uden. De kommer med nye idéer, friske input, masser af energi og arbejdslyst, fordi Danmark også er et godt land at være i.

Dansk Industri fokuserer naturligvis på business. Og her er udlændinge altså et plus. Men hvad så med alle de øvrige fag, fx i sundheds- og plejesektoren? Her er det vist tydeligt for enhver, at vi i Danmark har brug for alle de sosu-hjælpere, sosu-assistenter, sygeplejersker og læger, vi kan få.

Er det ikke på tide, at vi over hele linjen kvitterer for udlændinges bidrag til Danmark?

bottom of page