top of page

Pæne psykopaters grimme tricks afsløret

Irene Rønn Linds bog ’Forklædt’ er særdeles aktuel i tider, hvor lederes manipulerende magtspil bliver afsløret for åben skærm.


Magtmisbrug, sexchikane og en præsident, der ikke vil erkende sit nederlag. Nyhederne er spækket med historier om mennesker, der hylder magten og berømmelsen – de to kendetegn på psykopati. Psykopaten vil altid søge magt og vil aldrig få nok af ros og nydelse. Inden eventuelle protester vil jeg lige tilføje, at vi alle har psykopatiske tendenser. Hvem vil ikke have magt og berømmelse? Som en ven sagde forleden: ”Jeg måtte have fat i min egen indre psykopat for at kunne håndtere psykopaten på min arbejdsplads!”

Pæne psykopater charmerer sig ind Jeg har lige læst en bog om psykopati. Forklædt, hedder den, og er skrevet af psykolog Irene Rønn Lind ud fra hendes speciale i cand. pæd. psyk. på DPU, Aarhus Universitet. Og omhandler især de såkaldte ”pæne psykopater”, som bekvemt indtager lederposter i både det offentlige og private erhvervsliv og diverse interesseorganisationer. De charmerer sig ind, er godt smurte for tungebåndet, og skaber tiltrængt liv og dynamik i virksomheden, men ender med at spille medarbejdere ud mod hinanden og bliver direkte fjendtlige, når nogen vover at modsige dem. Irene Rønn Lind vier halvdelen af bogen til psykopaten i religiøse organisationer, især kirker og missionsforeninger, hvor medarbejdere og medlemmer er opdraget med værdier som ydmyghed, tålmodighed og lydighed mod autoriteter. Her har psykopaten frit spil og kan nå at nedbryde både mennesker og menigheder på no time. Derfor er bogen så værdifuld. For den hjælper med at afsløre psykopaten, inden ødelæggelsen når så vidt.

Udpræget egoistisk og impulsiv Igen skal jeg pointere at psykopati er er forholdsvis vidt begreb. Irene Rønn Lind skelner for det første mellem den grove voldspsykopat og den pæne psykopat, der i jakkesæt og slips eller tørklæde kun har én agenda: sig selv. Og så skriver hun, at alle mennesker har psykopatiske tendenser. Vi har alle været småbørn, der har skreget og revet i sengetremmerne for at påkalde os opmærksomhed. Det er faktisk i barndommen at svigt og skæv opdragelse kan gøde jorden for de psykopatiske tendenser, så de får lov til at vokse. Et barn som enten er udsat for overgreb eller altid har fået sin vilje, vil naturligvis have svært ved at balancere sociale relationer som voksen. Hvordan opdager man så psykopaten på arbejdspladsen, i kirken eller moskeen, i det offentlige liv? Irene Rønn Lind nævner først de seks psykologiske karakteristika for en dysfunktionel personlighedsstruktur, som anvendes af det danske sundhedsvæsen:

  1. Grov ligegyldighed over for andres følelser

  2. Manglende ansvarsfølelse og respekt for sociale normer og forpligtelser

  3. Manglende evne til at fastholde forbindelser med andre

  4. Lav frustrationstolerance og aggressionstærskel

  5. Manglende evne til at føle skyld eller lade sig påvirke af erfaringer, inklusive straf

  6. Tendenser til at bortforklare og projektere udad.

Tre af ovenstående skal være opfyldt for at vi har at gøre med en psykopat. Ved de såkaldte pæne psykopater kan de være svære at opdage. Irene Rønn Lind sætter derfor flere ord på: egoistisk, ufølsom, hensynsløs og uansvarlig adfærd. Hun forklarer:

”Psykopatens adfærd er et udslag af behov for magt over omgivelserne for at forhindre svigt og afvisning af ham selv og for at opretholde et idealiseret selvbillede. Hele adfærden er præget af et grundlæggende behov og umætteligt behov for magt og kontrol og for beundring og anerkendelse båret af manglende samvittighed.” (s. 33-34)

10 afslørende tegn på ”pæn” psykopati Og så vier Irene Rønn Lind et længere afsnit til at beskrive den pæne psykopats adfærd. Hun bruger ordet ”han”, da fem ud af seks psykopater er mænd: 1. Selvoptaget. Han er charmerende og har stærk udstråling og holder intens øjenkontakt. Han tager uden omsvøb æren for andres arbejde. Han går til stregen – og over – mens han forsvarer sin adfærd. Han føler sig berettiget til særaftaler og følger egne regler og normer. 2. Umiddelbar behovstilfredsstillelse og dårlig impulskontrol. Han har svært ved at udsætte egne behov. Er utålmodig og derfor dårlig til langsigtet planlægning. Han falder ikke til ro, hviler ikke i sig selv. Han har ofte uforudsigelige vredesudbrud – både på arbejde og derhjemme. 3. Fejlsøge, påtvinge skyldfølelse og nedbryde selvfølelse. Han piller sine ofre i stykker indvendig. Stiller ikke spørgsmål ved sig selv, men stiller skarpt på andres fejl. Tager kontrol over dem og kan udvikle adfærden til psykisk vold og voldtægt. 4. Manipulation. Udnytter menneskers ydmyge selvbillede, bevidsthed og egne svagheder og svagheder til at presse egne ideer og ned over vedkommende. Kører et uforudsigeligt mønster med at rose, dadle og ydmyge folk. Giver dræberblikket, så offeret fryser til is. 5. Løgnagtighed. Han er mester i at fordreje og tilpasse oplysninger, så de tjener hans eget formål. Han manipulerer med sandheden ved bl.a. at tage andre til indtægt for det, han selv mener. På den måde ser det ud som om han har en stor skare af støtter. 6. Manglende empati. Han mangler evnen til at sætte sig andres sted. Mangler ægte indlevelse. Men han kan iscenesætte sig selv, så han fremstår som medlevende og medfølende. Han har dog en eminent evne til at fornemme usikkerhed og ømme punkter hos andre. 7. Konfliktskabende. Psykopater arbejder aldrig på fred og harmoni. Der opstår ofte konflikter omkring dem. Psykopater kan splitte mennesker ad ved at indgå alliancer med dem enkeltvis. Hver enkelt føler sig fanget i en følelse af at være forpligtet på fortrolighed. 8. Promiskuitet. Hos en del psykopater ses et liv med skiftende seksualpartnere og dermed også utroskab, hvis de lever i et fast parforhold eller ægteskab. Også her dominerer behovet for beundring og hurtig behovstilfredsstillelse. 9. Forbrug af mennesker. Andre mennesker betyder kun noget for psykopaten, så længe de tjener hans sag – derefter kasseres de. Hans relationer er præget af enten-eller: ”Enten er I for mig, eller så er I imod mig!” Medarbejderne inddeles hurtigt i de, der støtter ham, og de, der er mere skeptiske. 10. Magt og kontrol. Dette er psykopatens endelige mål. Hans beslutninger tjener kun egne behov, han forbigår de medarbejdere, der ikke støtter ham, og giver privilegier til sine støtter. Han er kontrolfreak – en projektion af hans egen mangel på kontrol over sine impulser. En ikke særlig positivliste og derfor ikke en særlig opmuntrende artikel, denne her. Og dog: Netop fordi vi får disse kendetegn serveret præcist og konkret, kan vi afsløre psykopaten. Både den pæne psykopat i det sociale liv. Og den lille psykopat i det personlige liv, så den ikke får lov at dominere. De fleste mennesker har heldigvis barrierer og hæmninger, der kan lægge en dæmper på rå drifter og spontane udladninger. Irene Rønn Linds bog Forklædt har flere år på bagen – men er stadig lige aktuel. Især i disse tider, hvor pæne psykopaters manipulerende magtspil bliver afsløret for åben skærm.

Irene Rønn Lind: Forklædt – om pæne psykopater og deres ofre Credo, 2007

Comments


bottom of page