top of page

Personer med udviklingshæmning lades i stikken

Voksne med udviklingshæmning er ofte ladt i stikken, når kommunerne gennemfører besparelser. Besparelserne går ikke kun ud over personer med udviklingshæmning; de forhindrer dem også i at kunne klage over afgørelserne. Mange har ikke pårørende eller andre, som kan bistå dem med at klage over de sociale afgørelser, og besparelserne medfører at myndighederne heller ikke hjælper dem i klageprocessen.

Allerede i 2015 viste en undersøgelse fra Ankestyrelsen, at der var alvorlige fejl og mangler i hele 40 procent af de kommunale sager om hjælp til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade, herunder voksne med udviklingshæmning.

Der var tale om fejl, som ifølge Ankestyrelsen havde medført, at sager var blevet om omgjort eller hjemvist, hvis borgeren havde klaget.

Nu får personlig med udviklingshæmning opbakning fra den danske befolkning. Ifølge en ny Kantar Gallup undersøgelse er 90 pct. af danskerne enige eller delvist enige i, at mennesker med udviklingshæmning skal have uvildig hjælp til at klage over kommunens afgørelser. En enighed som i øvrigt går på tværs af partiskel.

Den opbakning fra danskerne bør politikerne tage alvorligt, påpeger Anni Sørensen, der er formand i Landsforeningen LEV.

– Der er et svimlende højt antal fejl i kommunernes afgørelser på socialområdet. Både i forhold til voksne og børn. Derfor er man ekstra meget i klemme, hvis ikke man klager og får sin afgørelse i Ankestyrelsen. Vi skønner, at omkring 5.000 voksne med udviklingshæmning befinder sig i den klemme, siger Landsforeningen LEVs landsformand, Anni Sørensen, i en pressemeddelelse.

LEV er en landsdækkende forening og et fællesskab for mennesker med udviklingshandicap, deres familier og frivillige.

Comments


bottom of page