top of page

Politiet krænker etniske minoriteters rettigheder

Politiet sigter oftere etniske minoriteter, uden at det fører til fældende afgørelser, viser ny rapport. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at et forbud mod diskrimination skrives ind i politiloven.


Modelfoto: Politi.dk


Etniske minoriteter bliver oftere end etniske danskere anholdt og sigtet i sager, som enten droppes eller ender med frifindelse. Det viser rapporten Etnisk Profilering fra Institut for Menneskerettigheder.

Rapporten undersøger forholdet mellem sigtelser og afgørelser fordelt på etnisk baggrund, skriver instituttet på deres hjemmeside.

- Når politiets møder med danskere med minoritetsbaggrund og etniske danskere falder forskelligt ud, er der et problem. Politiets ledelse bør aktivt sætte ind for at modvirke risikoen for etnisk profilering, siger Rasmus Brygger, der leder Institut for Menneskerettigheders arbejde med etnicitet.


Forskelsbehandling på grund af race

Etnisk profilering er ifølge Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) ”Politiets brug af grunde såsom race, hudfarve, sprog, religion, nationalitet eller national eller etnisk oprindelse ved udøvelsen af kontrol-, overvågnings- eller efterforskningsaktiviteter, uden nogen objektiv eller rimelig begrundelse.”

Rapportens konklusion er, at sigtelser af etniske minoriteter i flere tilfælde ender med påtaleopgivelse eller frifindelse end sigtelser af personer med dansk oprindelse.

Når politiet sigter en person af dansk oprindelse, sker det i 11 procent af tilfældene, at påtalen opgives, eller at den sigtede bliver frifundet. Når det gælder sigtede indvandrere og efterkommere sker det til sammenligning i henholdsvis 14 procent og 16 procent af tilfældene.


Forbud mod diskrimination ind i politiloven

- Der er behov for at tydeliggøre forbuddet mod etnisk profilering i dansk lovgivning. Derfor anbefaler vi, at et forbud mod diskrimination skrives ind i politiloven. Samtidig anbefaler vi, at Rigspolitiet styrker uddannelsen og udarbejder vejledninger om, hvad der er saglige kriterier for politiindgreb. Vi tror, at det kan være med til at forebygge etnisk profilering,” siger Rasmus Brygger.

I undersøgelsen indgår data på alle sigtede og anholdte personer over 14 år med bopæl i Danmark i perioden 2009-2019. I alt indgår oplysninger om 2,5 millioner sigtelser og 270.000 anholdelser og deres afgørelser. Tallene for sigtelser er korrigeret for faktorer som køn, alder, kriminalitetstype, uddannelse, beskæftigelse og indkomst.


Læs rapporten her.


1 Comment


Guest
Mar 25, 2022

Kære Sameksistens

Tak for en god artikel; Politiet krænker etniske minoriteters rettigheder.

Desværre var der ingen rapport vedhæftet, som du nævnte sidst i artiklen.


Med venlig hilsen Bashy Quraishy

ENAR

Like
bottom of page