top of page

Professor: Mangfoldighed kan redde journalistikken

Alexandra Burchardt opfordrer mediechefer til at ansætte journalister med forskellig baggrund og dermed få nye kilder, historier, vinkler og modtagere.


Er journalistikken ved at uddø – altså den uafhængige, kritiske, undersøgende journalistik? Nej, ikke hvis vi rekrutterer journalistiske medarbejdere fra den mangfoldige befolkning, som Europa består af i dag. Hvis redaktionerne kender deres besøgelsestid og ansætter journalister fra andre himmelstrøg end den europæiske, vil de i tilgift få nye historier, nye vinkler, nye kilder og nye modtagere! Alexandra Burchardt talte engageret over Zoom til de omkring 50 fremmødte ved Nye Medier‘s 4. festival i København. Nye Medier er navnet på det tidligere Prauda, der danner netværk mellem små, nye, uafhængige og mest internetbaserede medier i Danmark. Netavisen Sameksistens er en af dem.

Fra virkelighed til virkelighed Temaet for festivalen den 20. november var “Repræsentation” – altså hvad medier kan gøre for, at de, der rapporterer om virkeligheden også repræsenterer dem, der befinder sig i virkeligheden. Det gælder køn, etnicitet, kultur, religion, uddannelsesniveau – You name it! Og ikke kun ved at kvinder interviewer kvinder og afrodanskere taler med afrodanskere. Men ved at alle bliver anerkendt for deres faglighed og midt i deres professionalitet bidrager med deres personlighed. For som der blev sagt flere gange under festivalen: Objektiv journalistik findes ikke. Journalister er mennesker og spiller ind med deres personlighed i det, de skriver. Det kan højst blive såkaldt tilstræbt objektivitet.

Underskud af nye talenter Alexandra Burchardt, ph.d., præsenterede en undersøgelse af europæiske nyhedsredaktioner. Selv er hun seniorjournalist, professor i journalistik og ledelse, mediekonsulent og seniorforskningsassistent ved Reuters Institute for the Study of Journalism ved Oxford Universitet. Der er et underskud af nye talenter og mangel på diversitet i medarbejderstaben i europæiske nyhedsredaktioner, indledte hun. – Der er også mangel på diversitet i nyhederne, hvilket kan skyldes, at lokale nyheder er en mangelvare. Lokale nyheder har det med at vise en større mangfoldighed i kilder og historier.

Ikke-akademikere efterspørges Og så bemærkede professoren, at der stort set kun er akademiske nørder på nyhedsredaktionerne: Der tales meget om diversitet, men handlingen udebliver, pointerer hun. – Det står værst til med racediversitet; derefter kniber det med kønsbalancen. Desværre er det svært at få unge med anden etnisk baggrund ind på journalistuddannelserne, forklarer Alexandra Burchardt: – Deres familier anerkender ikke journalistik som en ærefuld profession. Desuden har mange en sprogbarriere. Så det kræver en ekstra indsats at rekruttere unge med minoritetsbaggrund. En måde at gøre det på er at oplære de unge på redaktionerne eller give dem ikke-skriftlige opgaver, som fx fotografering og videoredigering.

Journalistikken lever af modtagernes tillid Det er et must for redaktionerne at få flere ind med forskellig baggrund, pointerer Burchardt: – Journalistikken lever af modtagernes tillid. Og for at læserne kan have tillid til redaktionerne, må de kunne genkende journalister med deres egen baggrund. Mangfoldigheden er også et must for arbejdsmiljøet på redaktionerne: Det er nødvendigt med en kulturændring for at medarbejderne føler sig trygge. Når cheferne ikke blot siger, de ønsker diversitet, men også gør noget ved det, føler medarbejdere med forskellige baggrunde sig trygge.

Tænk hele tiden på modtagerne Alexandra Buchardt har flere forslag til en kulturændring på redaktionerne:

  • Ledelsen er nødt til at prioritere diversitet på redaktionerne.

  • Medierne må give særlig støtte til medarbejdere med fx sproglige udfordringer

  • Der bør være flere karrierespor for forskellige talenter, fx film og fotografering for sprogligt udfordrede.

  • Tænk hele tiden på modtagerne og hvordan du kan betjene dem.

  • Udform karrierespor for ikke-akademikere. Lav et mix af mennesker med forskellig social baggrund.

  • Tjek dine kilder – hvor mange forskellige bruger du? Eller henvender du dig blot til de samme kilder igen og igen?

Alexandra Burchardt konkluderede: – Ja, der et underskud af journalister, men diversiteten kan afhjælpe problemet. Hvis cheferne vil det og ansætter folk med forskellig alder, køn, etnicitet, uddannelse og erfaring.

Comments


bottom of page