top of page

Psykologer advarer: Racisme udløser psykiske traumer

Unge udtrykker angst og stress omkring deres egen fremtid i Danmark. Forældre henvender sig med bekymringer omkring deres børns trivsel. Voksne føler sig fremmedgjorte og magtesløse over for den ekstreme højredrejning, der ses i det politiske landskab.

Det er virkeligheden for danskere borgere med udenlandsk og især muslimsk baggrund. Årsagen er den skjulte og strukturelle racisme, som kommer mere eller mindre subtilt til udtryk i hverdagen herhjemme.

Og det er grunden til, at 130 psykologer og psykologistuderende har dannet Psykologfagligt Netværk mod Diskrimination.

Bliver råbt ad og slået på

I en kronik i Politiken lørdag forklarer psykologerne Naderah Parwani og Iram Khawaja på vegne af netværket de sundhedsmæssige konsekvenser af den skjulte racisme. Naderah Parwani er autoriseret psykolog inden for flygtninge og integrationsområdet. Iram Khawaja er lektor og ph.d. i pædagogisk psykologi, samt forsker inden for diskrimination.

”Mange minoriteter anmelder racisme i det offentlige rum, hvor de oplever racistiske angreb såsom at blive råbt ad, slået på, få revet tørklædet af sig, at blive krænket og at føle sig utryg i det offentlige rum. Der findes også den mere indirekte og subtile form for racisme, som f.eks. kommer til udtryk i oplevelsen af andetgørende og nedgørende blikke og sprogbrug,” forklarer de.

De 130 psykologer vil derfor ”sende et tydeligt signal til samfundet og politikerne omkring de psykologiske, helbredsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser ved diskrimination og en hadefuld retorik”.

Kan udløse traumer og selvmord

Racisme og diskrimination går nemlig ud over ofrenes helbred:

”Racisme er en af de groveste former for psykisk vold, vi kender. Mennesker, der udsættes for racisme, kan udvikle traumer, og konsekvenserne kan blive så alvorlige, som vi f.eks. så med den lille dreng, der blev mobbet på sin skole med Paludans retorik, hvorefter han forsøgte at hænge sig selv,” skriver kronikørerne og fortsætter:

”Det rammer selvværdet, og der er en stigning af angst og depression, der fører til søvnmangel. Forskningen viser også, at oplevelsen af diskrimination på lige fod med stress påvirker koncentrationen og hukommelsen således, at det bliver svært at planlægge, at tænke og respondere på læring i skole og uddannelsessammenhænge.”

Håndterer man ikke den stress konstruktivt, kan det føre til misbrug og isolation, advarer de.

’Hvid skrøbelighed’

Kronikken har skabt livlig debat på Facebook, ikke mindst dens omtale af ”hvid skrøbelighed”, der viser sig ved, at majoritetssamfundet af hvide danskere føler ubehag og går i forsvarsposition, når racisme kommer på tale.

”Hvid skrøbelighed ses ofte udtrykt som den første reaktion på synlig racisme, hvor man ser vrede, benægtelse, skam, skyld og irritation i forhold til at skulle forholde sig til racialiseringens virkning. Så er det nemmere at anklage den anden for at være racist eller blive indigneret og kalde andres kamp for lige rettigheder og anerkendelse for unødvendige politisk korrekte identitetspolitiske projekter. Men denne tilgang forhindrer en meningsfuld og inkluderende dialog,” skrive de to kronikører.

I Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination er det netop denne dialog, man ønsker at skabe og igangsætte.

Commenti


bottom of page