top of page

Rapport: Flere søger til Danmark illegalt

Rockwool Fondens Forskningsenhed vurderer, at der er omkring 26.000 illegale indvandrere i Danmark i 2018. Det er en stigning på 18 procent siden den seneste opgørelse i 2016 fra forskningsenheden, hvor det estimerede antal var på 22.000, og en stigning på over 9.000 personer siden 2014.

– Det er i sagens natur ikke muligt direkte at opgøre det eksakte antal af illegale indvandrere, men antallet estimeres ved hjælp af en indirekte metode, siger forskningschef ved Rockwool Fondens Forskningsenhed, Jan Rose Skaksen.

Han taler om den såkaldte CaptureRecapture-metode, der udnytter information om, hvor mange illegale indvandrere der sigtes af politiet – og hvor mange der gør det to år i træk.

Det beregnede antal illegale indvandrere afhænger også af, hvor mange man vurderer rejser ud af landet, og hvor mange der kommer til.

Men denne metode når man frem til, at tallet for 2018 med 95 procents sandsynlighed er mellem ca. 23.000 og 29.000 personer.

Yorumlar


bottom of page