top of page

Rapport fra Folketingets Ombudsmand om Udrejsecenter Sjælsmark forsinkes

Folketingets Ombudsmand indledte i efteråret 2017 en undersøgelse af forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark. Den 10. og 23. oktober 2017 var et tilsynshold fra Ombudsmanden på uanmeldt tilsynsbesøg i udrejsecentret. Ombudsmanden har ved besøgene haft fokus på forholdene for de børn, der er indkvarteret på centret sammen med deres forældre.

Ombudsmanden stillede i januar 2018 en række opfølgende spørgsmål til Kriminalforsorgen, der driver udrejsecentret. I marts 2018 sendte Direktoratet for Kriminalforsorgen en udtalelse med svar på Ombudsmandens spørgsmål. Ombudsmanden har efterfølgende indhentet supplerende oplysninger fra bl.a. Røde Kors, fremgår det af en pressemeddelelse fra den 26. oktober 2018.

Ombudsmanden oplyste her, at han forventede at afslutte undersøgelsen i første halvdel af december 2018. Men i en ny pressemeddelelse den 28. november 2018 oplyser Ombudsmanden, at han vil afvente Folketingets behandling af et beslutningsforslag om indkvartering af børnefamilier, der har fået afslag på asyl.

Forslag om at give børnefamilier ret til at bo uden for udrejsecentre

Beslutningsforslaget (B 50) er stillet af Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF. De ønsker at genetablere en ordning fra 2012, ”hvorefter børnefamilier, der har fået afslag på asyl, får ret til at flytte i særlig bolig uden for asylcentrene 12 måneder efter endeligt afslag, og at børn tidligst kan overføres til et udrejsecenter, når udrejsen er umiddelbart forestående”.

Partierne henviser til flere undersøgelser, som viser, at børnenes trivsel forringes, når familierne placeres lang tid i udrejsecentre, og at de får det bedre, når familierne kan bo uden for centrene.

De fire partier skriver i forslaget, at det ikke skal ramme børnene, at deres forældre nægter at udrejse, og at danske myndigheder ønsker at presse forældrene til at forlade landet, da børnene – uanset om de er småbørn eller teenagere – er helt uden ansvar for forældrenes beslutninger.

Beslutningsforslaget blev fremsat den 21. november 2018. Ombudsmandenhar ikke kompetence til at blande sig i Folketingets arbejde, og derfor vil han afvente Folketingets behandling af beslutningsforslaget, da det vedrører forhold, der indgår i Ombudsmandens undersøgelse.

Beslutningsforslaget fra de fire partier er nu trukket tilbage.

Læs mere

Comments


bottom of page