top of page

Rapport: Politikere ansporer til islamofobi i Danmark

Islamofobien i Danmark bliver især ansporet af politikere fra Dansk Folkeparti, men for nylig også fra Socialdemokratiets ledelse. Det er en af konklusionerne i en stor rapport, der udkom for et par måneder siden om islamofobi i Europa. Rapporten nævner også, at 20 % af de registrerede hadforbrydelser i 2016 var rettet mod muslimer – og at muslimer dermed er den minoritet, som er udsat for flest hadforbrydelser i Danmark. Forfatteren til den danske del af rapporten anbefaler på den baggrund, at muslimer organiserer sig politisk for at stoppe den hadefulde retorik.

Lovforslag vendt mod muslimer

Ifølge rapporten giver islamofobien i Danmark sig blandt andet udslag i, at der er fremsat flere lovforslag, som særligt er vendt mod muslimer.

”Opfattelsen af, at islam og muslimer ikke er forenelig med danske værdier, har præget adskillige lovforslag og tiltag. Iblandt dem er en udmelding fra Socialdemokratiets forkvinde, Mette Frederiksen, der omtalte muslimske friskoler som værende et generelt problem pga. manglende ligheder med majoritets-kulturen,” hedder det i rapporten. Den danske del af rapporten er forfattet af læge Mujahed Sebastian Abassi, der også har studeret mellemøstlig politik og islam. Han er næstformand for Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR).

Som et andet eksempel nævner rapporten, at Danskernes Parti i foråret 2017 gennemførte en kampagne, hvor partiet uddelte flyers i byområder, hvor der boede mange muslimer, og opfordrede dem til at forlade Danmark. I flyeren var der afbilledet en ”billet” til ”Langtbortistan”. Få måneder senere besluttede partiet at nedlægge sig selv.

Rapporten omtaler også Dansk Folkepartis forslag om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner og forslaget om et tildækningsforbud (”niqab-forbud”), som blev vedtaget efter rapportens offentliggørelse. Ligeledes indeholder rapporten kritiske kommentarer til debatten om at forbyde omskæring af drenge og af offentlige kampagner om social kontrol.

”Flere offentlige kampagner med fokus på negativ social kontrol har haft det til fælles, at de alle udpeger det som hyppigst blandt muslimer,” hedder det i rapporten.

Fokus på hadforbrydelser

Rapporten sætter også fokus på hadforbrydelser, idet den med udgangspunkt i Rigspolitiets statistik oplyser, at 20 % af de registrerede hadforbrydelser i 2016 var rettet mod muslimer. Da muslimer kun udgør 5 % af befolkningen, konkluderer rapporten, at muslimer er den mest udsatte minoritet i Danmark.

”Det blev registreret 39 fysiske overgreb mod muslimer i 2016 og 2017.

På de sociale medier udgør hadefulde kommentarer og livstruende bemærkninger imod muslimer en meget stor del af online hadet. Muslimer er, efter politikere, den gruppe, der modtager flest hadefulde kommentarer,” oplyses det i rapporten.

Muslimer underrepræsenteret i medierne

Rapporten sætter også fokus på mediernes omtale af muslimer og etniske minoriteter, idet der henvises til flere undersøgelser fra 2017.

I februar 2017 offentliggjorde Ansvarlig Presse undersøgelsen ”Dem vi taler om”. Den viser, at etniske og religiøse minoriteter er underrepræsenteret i medierne.

”Når mindretals-danskere bruges som eksperter, er det for det meste i historier om indvandrere og islam. Desuden viser undersøgelsen, at medierne kan spille en aktiv rolle i at fremstille et negativt billede af mindretal. Visse mediehistorier sætter spørgsmålstegn ved, om mindretals religion, familiemønstre og traditioner er forenelige med dansk lov, traditioner og normer,” hedder det i rapporten.

Rapporten nævner også den analyse, netavisen Sameksistens.dk har foretaget af danske mediers omtale af muslimer og islam. Analysen viser, at tonen i debatten om muslimer i høj grad sættes af politikere. Som eksempel nævnes debatten om et “niqab-forbud”, hvor et flertal af kilderne var politikere, der gik ind for et forbud.

Der henvises for det tredje til Preben Brock Jacobsens bog ”Islam i medierne”, hvor han blandt andet har analyseret en række artikler om islam og muslimer. Han fandt, at 256 artikler var kritiske over for islam, mens der var 88 ikke-kritiske artikler. Preben Brock Jacobsen mener, at konsekvensen af ​​en ensidig negativ omtale af islam, og muslimer er, at den almindelige befolkning begynder at opbygge stereotyper om islam og muslimer.

Rapportens forfatter skriver, at muslimer sjældent benyttes som kilder af de etablerede medier, mens kritiske stemmer ofte udgør hovedparten af kilderne. Han mener, at muslimer derfor i højere grad bør deltage i medierne, og at ansvaret herfor både ligger hos medierne og muslimerne.

En faktuel korrektion

Rapporten om Danmark indeholder også et afsnit om forslaget om ”forbud mod maskering af heldækkende beklædning i det offentlige rum” – også kaldet ”burkaforbud”. Forslaget blev fremsat i oktober 2017 af Dansk Folkeparti og gav anledning til en heftig politisk debat, ikke mindst i regeringspartierne og Socialdemokratiet. Debatten endte med, at regeringen og Socialdemokratiet besluttede sig for at støtte forslaget. Ifølge rapporten blev forslaget også støttet af Radikale Venstre, idet der henvises til en artikel, hvor et af partiets folketingsmedlemmer udtaler sin støtte til DF’s forslag. Dagen efter meddelte de radikales gruppeformand dog, at denne udtalelse stod for personens egen regning, og ikke var partiets holdning. DF’s forslag kom ikke til afstemning i Folketinget, fordi regeringen besluttede at fremsætte sit eget lovforslag. Regeringens forslag om et tildækningsforbud blev vedtaget af et flertal i Folketinget den 31. maj 2018, og her stemte Radikale Venstre imod sammen med Enhedslisten, Liberal Alliance (bortset fra to medlemmer), Alternativet og SF samt socialdemokraten Mette Gjerskov.

Læs mere

European Islamophobia Report 2017, SETA – Foundation 2018

Comentarios


bottom of page