top of page

Regeringen åbner ny mulighed for støtte til tros- og religionsfrihed

I finansloven for 2020 er der over de næste tre år afsat 15 millioner kroner til tros- og religionsfrihedsprojekter. Disse projekter, der tidligere blev bevilget direkte under Udenrigsministeriet, har til formål at sikre beskyttelse og fremme af tros- og religionsfrihed i udviklingslandene.

– Retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed står centralt i ethvert levende og mangfoldigt demokrati. Desværre er marginalisering, diskrimination, trusler og vold mod mennesker pga. deres tro eller overbevisning tiltagende. Med Tros- og Religionsfrihedsvinduet ønsker vi at bidrage til at vende denne negative trend, fortæller minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn (S).

Tros- og Religionsfrihedsvinduet (ToRF) finansieres af udenrigsministeriet og kan søges af alle danske civilsamfundsorganisationer. Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling administrerer pengene, som også kan søges af organisationer, som ikke er medlemmer af DMRU.

Mennesker diskrimineres på grund af deres tro

Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, Marie Juul Petersen, pointerer, at der er plads til forbedringer når det kommer til tros- og religionsfrihed:

– Selvom vi har set en større opmærksomhed på tros- og religionsfrihed i dele af dansk udenrigspolitik i de senere år, er der stadig ikke nok fokus på denne rettighed i det bredere udviklingssamarbejde. Spørgsmål omkring religiøs diskrimination og ulighed er, med professor Mariz Tadros’ ord, udviklingsbistandens store blinde punkt’’.

Hun håber, at det nye ToRF-vindue kan bidrage til at sætte tros- og religionsfrihed på udviklingsdagsordenen.

Comments


bottom of page