top of page

Regeringen vil overvåge afviste asylansøgeres mobiltelefoner

Opdateret: 14. dec. 2020

Med et nyt lovforslag foreslår regeringen en række nye tiltag på hjemrejseområdet. Blandt andet skal myndighederne have ”styrkede muligheder for at indhente relevant data fra udlændingenes mobiltelefoner for nemmere at identificere udlændingene og dermed sende dem hjem”.

Sådan lyder en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som desuden skærper forholdene for de udlændinge, der forsvinder fra deres udrejsecenter.

”De vil som udgangspunkt få tømt deres værelse og fjernet deres ejendele efter en uge i stedet for efter tre måneder som i dag.”

Der er i alt syv nye stramme regler, bl.a. at det skal have større konsekvenser ikke at medvirke til sin hjemrejse: ”De udlændinge, der ikke medvirker, vil fremover blive frataget retten til at deltage i undervisning og aktivering på det center, de er indkvarteret på. Det kunne fx være engelskundervisning eller et kursus i at starte selvstændig virksomhed.”

Og der vil gives indrejseforbud til udlændinge uden lovligt ophold, hvis de vurderes ikke at medvirke til deres hjemrejse. De vil dermed få et forbud mod at rejse ind i Schengen-landene efter hjemrejse.

Alt sammen koordineres af den ny Hjemrejsestyrelse, som ifølge pressemeddelelsen ”skal være tættere på de udviste kriminelle og afviste asylansøgere og få flere til at rejse hjem”.

Med det nye lovforslag til hjemrejselov vil regeringen samle alle regler på hjemrejseområdet og ”sikre klare regler for, hvad der skal ske, fra udlændinge får afslag og frem mod deres hjemrejse”.

Comments


bottom of page