top of page

Reglerne for at opnå statsborgerskab strammes – med tilbagevirkende kraft

Venstre-regeringen indgik i mandags en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at stramme reglerne for at opnå dansk statsborgerskab. De nye regler, der træder i kraft den 15. oktober, indføres med tilbagevirkende kraft, idet de kommer til at gælde alle ansøgninger om indfødsret, uanset hvornår der er søgt om statsborgerskab – dog med undtagelse for visse ansøgere.

Stramningerne betyder, at kravene til danskkundskaber og selvforsørgelse øges. Karensperioden for ansøgere, der er straffet for kriminalitet, forlænges, og den nuværende statsborgerskabsprøve, der blev indført af den tidligere regering, erstattes af en ny indfødsretsprøve, der indeholder flere spørgsmål end den tidligere.

I en pressemeddelelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet oplyses følgende om de væsentligste stramninger:

• Sprogkravene hæves fra Prøve i Dansk 2 til Prøve i Dansk 3. Ansøgere, der har været selvforsørgende i 8 ½ år inden for de seneste 9 år, skal dog som i dag alene bestå Prøve i Dansk 2.

• Den nuværende statsborgerskabsprøve erstattes af en ny indfødsretsprøve, der dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Prøven vil bestå af 40 spørgsmål, hvoraf 32 skal besvares korrekt. I modsætning hertil består statsborgerskabsprøven alene af 30 spørgsmål, hvoraf 22 skal besvares korrekt.

• Selvforsørgelseskravet hæves, så ansøgere skal have været selvforsørgende i 4 ½ år inden for de seneste 5 år.

• Karensperioden for kriminalitet hæves med 50 procent.

Krav til lægeerklæringer skærpes

Herudover betyder aftalen, at man skærper kravene til indholdet af lægeerklæringer, der kan danne grundlag for dispensation. Stramningerne indebærer bl.a., at ansøgere med psykiske lidelser, herunder PTSD, fremover skal indhente en erklæring fra en speciallæge i psykiatri eller en anden person med lægefaglig baggrund baseret på en forudgående psykiatrisk udredning af ansøgeren.

Regler indføres med tilbagevirkende kraft

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet oplyser, at aftalen træder i kraft den 15. oktober 2015 og gælder for behandlingen af alle ansøgninger om naturalisation uanset tidspunktet for ansøgningens indgivelse. Ansøgere, der fremover optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, skal således opfylde de krav, der er beskrevet i de nye retningslinjer.

Der laves dog en overgangsordning for to grupper af ansøgere, der får deres sager behandlet efter de hidtidige retningslinjerne. Disse to grupper er:

• Ansøgere, hvis ansøgning eller anmodning om genoptagelse er modtaget i ministeriet inden den 15. august 2014.

• Ansøgere, der har modtaget et optagelsesbrev uden forbehold for nye retningslinjer i forbindelse med folketingsvalget den 18. juni 2015.

Læs mere

Regeringen lander bred aftale om statsborgerskab (pressemeddelelse), Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, 05-10-2015

Hent faktaark om de væsentligste ændringer i den nye aftale (pdf), Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, 05-10-2015

Hent faktaark om godkendte prøver (pdf), Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, 05-10-2015

Comentarios


bottom of page