top of page

Religiøse grupper krænkes i flere og flere lande

Religiøse grupper oplever i stigende grad krænkelser. Det fremgår af en ny analyse fra den amerikanske tænketank Pew Research Center, der har undersøgt, hvordan det står til med religionsfriheden i 2016 sammenlignet med de foregående år.

Rapporten fra Pew Research Center viser, at der i 2016 forekom krænkelser af religiøse grupper i 187 af de 198 lande og selvstyreområder, der indgår i analysen. Det er en stigning fra 169 lande i 2015. Det er samtidig det højeste antal lande, der er målt i de 10 år, hvor Pew Research Center har udarbejdet disse årlige analyser.

Krænkelserne varierer fra verbale angreb mod medlemmer af en religiøs gruppe, diskrimination, hærværk mod kirker, moskéer, synagoger og andre helligdomme til trusler, arrestationer og fysiske overgreb.

Alle religioner og livssyn krænkes i stigende grad

Det er ikke kun kristne, muslimer og jøder, som i stigende omfang bliver krænket. Den samme udvikling ses for andre religioner og for ikke-troende.

Hinduer blev i 2016 krænket i 23 lande mod 18 lande i 2015. Buddhister blev i 2016 krænket i 17 lande mod 7 lande i 2015. Ateister, agnostikere og grupper, der ikke bekender sig til en religion, blev i 2016 krænket i 14 lande, hvilket er det samme som i 2015, men en stigning fra 4 lande i 2014.

Krænkelser på grund af religion og livssyn

Krænkelserne af religiøse grupper omfatter: • fysiske overgreb, arrestationer og tilbageholdelser af personer, • vanhelligelse af kirker, moskéer, templer og andre tilbedelsessteder,  • diskrimination af religiøse grupper i forhold til beskæftigelse, uddannelse og bolig,  • verbale angreb på medlemmer af en religiøs gruppe. Kilde: Global Uptick in Government Restrictions on Religion in 2016, Pew Research Center, 21-06-2018

Læs mere

Comments


bottom of page