top of page

Religiøse ledere kalder på ansvarlig klimahandling

– Udviklingen skal vendes, for at vores børn og børnebørn kan få bedre livsvilkår.

Sådan lyder det fra tænketanken Religion og Samfund, der samler en bred vifte af religiøse ledere på tværs af religionerne. Og den udvikling, der skal vendes, handler om den menneskeskabte forurening, der påvirker klimaet.

Ubestrideligt, at global opvarmning skyldes fossile brændstoffer

– Vi anser det for ubestrideligt, at menneskelig aktivitet – særligt i den industrialiserede verden og særligt relateret til afbrænding af fossile energikilder – har bidraget væsentligt til den globale opvarmning og de dermed forbundne klimaforandringer. Vi er nu nået til et punkt, hvor livsbetingelserne på kloden, som vi kender dem, er alvorligt truet, skriver de religiøse ledere i en fælles udtalelse.

De religiøse ledere tæller bl.a. Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift og formand for Danske Kirkers Råd, Jair Melchior, overrabbiner i Det Jødiske Samfund, Naveed Baig, hospitalsimam, Abdul Wahid Pedersen, imam og udviklingschef for Danish Muslim Aid, Christian Alsted, biskop i Metodistkirken, Czeslaw Kozon, biskop over Den katolske kirke i Danmark, Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission, og Tonny Jacobsen, formand for FrikirkeNet.

Jøder og muslimer anerkender Danmark som ”en kristen nation”

De forskellige religiøse ledere er enige om at ønske ”et pluralistisk Danmark, og vi er modstandere af tanken om, at én trosretning skal dominere andre trosretninger eller ikke-troende,” som der står på Religion & Samfunds hjemmeside.

Her står også, at tænketanken anser, at Danmark er en kristen nation. Og den holdning står de ved – også lederne fra de jødiske og muslimske samfund. De står sammen om ”en vision for ”Den Gode Nation”, som bygger på kærligheden mellem mennesker og Gud, og det udgangspunkt, at Danmark er en kristen nation. Tankerne er forholdt for ledende jøder og muslimer, som bakker op om visionen.”

Og nu henvender de sig sammen til politikerne op til de forestående folketingsvalg:

– Ved det kommende valg anbefaler vi alle politikere at sætte den grønne dagsorden øverst, så klimaet får højeste prioritet.

Konkrete anbefalinger: nedbring opvarmning og hjælp fattige

De har flere konkrete anbefalinger:

– Vi anbefaler at lytte opmærksomt til videnskaben og de interesseorganisationer, der arbejder for miljøet. Vi anbefaler, at vi hver især gør en indsats for at slide mindre på kloden, at vores virksomheder prioriterer at bidrage aktivt og positivt til at få nedbragt den globale opvarmning, og at regeringen sætter sig både kortsigtede og langsigtede klimapolitiske mål, som gør det realistisk at opnå Paris-aftalens målsætninger.

De religiøse ledere erkender, at: ”Det er fattige mennesker, som har bidraget mindst til klimaforandringerne, der rammes hårdest af konsekvenserne.”

Det er uretfærdigt. Derfor er det politikernes og alle borgeres pligt at handle retfærdigt:

– Ikke mindst drejer det sig om at tage vare på de mest udsatte, dem som ikke har mulighed for at klare sig selv: enken, den faderløse og den fremmede. Ansvaret formuleres også mere generelt i den gyldne regel, som genfindes i alle kulturer: ”Alt hvad I vil, at andre skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem.”

Comments


bottom of page