top of page

Sandhed gør forsoning mulig

MINDEORD: Desmond Tutu brugte ordets sværd i kamp mod uretfærdighed – både hos apartheidstyret og frihedsbevægelsen ANC.


Faksimile fra John Allens bog "Fredsrebellen", Aschehoug 2007


Det ligner en tanke, at Desmond Tutu døde Anden Juledags morgen, en dag der ofte volder prædikanten hovedbrud, fordi der skal prædikes over teksten, hvor Jesus siger, at han ikke er kommet for at bringe fred men sværd. Og så lige efter de dage, hvor vi har hørt om englesang i anledning af et drengebarns fødsel – om fred og Guds velbehag.Ordets sværd

Men netop Desmond Tutu er det levede liv med sværd som forudsætning for den virkelige fred. Desmond Tutu levede i Sydafrika under Apartheids forbryderiske styre. Det bekæmpede han netop med ordets sværd. Da han sammen med Nelson Mandela og ANC (African National Party) fik indført respekten for menneskerettighederne og lige ret for sorte og hvide, brugte han ordets sværd mod sit eget partis korrupte elementer.


Magt er farlig

ANC var netop grundlagt i 1912 med det formål at skaffe lige ret for alle i Sydafrika, men som i så mange andre tilfælde korrumperedes nogle af partiets medlemmer. Magt er farlig. Det sker alt for tit, at man ikke kan tåle den i ret lang tid, før man mister sin integritet.

Men ikke Desmond Tutu.

Derfor skaffede han sig fjender, og således kom hans død til at konkretisere Anden Juledags prædikentekst.


En hyrdes kristendom

I denne skribents undervisningstid blev hans prædikener og øvrige taler ofte brugt i religionstimerne, og mange af eleverne blev betaget af ham:

”Hvis det er kristendom, vil jeg gerne være kristen,” lød det ofte efter sådan en time.

Desmond Tutu havde talt om hyrden, der forlader sine 99 får for at lede efter det, der er løbet bort – her citeret efter hukommelsen:

”Det er ikke noget sødt lille lam, der er løbet bort,” sagde ærkebispen, ”små søde lam bliver hos deres mor, nej, det er en stinkende vædder – puh!” sagde han med sit elskelige smil og fortsatte. ”Og når han finder den, tager han den med hjem, for den skal også i Himmeriget. De 99 er uproblematiske – de kan bare løbe ind af sig selv, det er ham, den stinkende, som hyrden ikke vil undvære, og som vi alle er forbundet med!”


Sandhed gør forsoning mulig

Også her i landet udøver flertallet af magthaverne forskelsbehandling af befolkningen. Her hos os i vores land lader man folk gå til i udrejsecentrene – en uretfærdighed, der råber til himlen, og som trænger til sandhedens skarpe sværd, hvis forsoning skal kunne finde sted.

Så der er grund til at citere denne vidunderlige person, der sammen med Nelson Mandela skabte Sandheds- og Forsoningskommissionen. For uden sandhedens smerte er forsoning umulig. Tilgivelsen er kun mulig, når hukommelsen følger med.

Også i Danmark har vi al grund til at sige: ”Æret være Desmond Tutus minde!”

Kommentare


bottom of page