top of page

Selvforsørgelse skal dæmpe lokale konflikter i Afghanistan

Denne artikel er sponsoreret af hjælpeorganisationen Mission Øst.

Er du nogensinde blevet rigtig ”hangry”?

Den engelske ord er en kombination af ordene ”hungry” og ”angry”, altså sult og vrede og beskriver en velkendt tilstand: Vi er tilbøjelige til at blive mere irritererede, frustrerede og ligefrem vrede, når maven rumler, fordi vi ikke har fået nok at spise.

Skalér situationen 100 gange, og du har en af de medvirkende årsager til konflikt i det nordøstlige Afghanistan. Jo, det handler om magt og dominans, men situationen forværres betydeligt, når befolkningen ikke har nok indtægt til at købe mad og andre fornødenheder. Når de samtidig er truet af konflikt og årligt tilbagevendende naturkatastrofer på grund af klimaforandringer, ser situationen rigtig håbløs ud.

Derfor går hjælpeorganisationen Mission Øst nu ind i den afsidesliggende Badakhshan-provins med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Her yder organisationen økonomisk bistand til i alt 596 familier, så de kan forsørge sig selv og klare sig gennem svære tider. Familierne består af 4.350 personer og befinder sig på begge sider af konflikten mellem oprørsgrupper og regering. Novo Nordisk Fonden har doneret 1 million danske kroner til projektet.

Familierne modtager økonomisk bistand, undervisning i ernæring og træning i at dyrke modstandsdygtige afgrøder, så de kan klare sig gennem perioder med fødevaremangel.

Mission Øst målretter indsatsen mod de mest udsatte og sårbare familier. Mission Østs forundersøgelse viser, at 67 procent af familierne ernærer sig ved landbrug og led sult, da den seneste høst slog fejl. 25 procent har ikke en jævnlig månedlig indkomst.

Mission Øst har hjulpet den afghanske befolkning med vand, sanitet, hygiejne, fødevaresikkerhed og katastrofeforebyggelse siden 2001. Hjælpeorganisationen har også arbejdet i Warduj-distriktet gennem mange år, men ikke siden 2015, da distriktet blev overtaget af væbnede oprørsgrupper.

Nu er Mission Øst tilbage i distriktet. Tidligere i år uddelte organisationen husholdningsudstyr og hygiejneartikler – også med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Næste projekt er at forbedre vand, sanitet og hygiejne i området med støtte fra Danida.

FN vurderer, at i alt 9,4 millioner afghanere har akut behov for humanitær bistand og beskyttelse. Antallet ventes at stige til 14 millioner i løbet af 2020.

Comments


bottom of page