top of page

Seminar om kristne minoriteter i Osmannerriget

Katolsk kirke inviterer til eftermiddagsseminar om “De kristne minoriteters dramatiske historie i Osmannerriget og i den moderne tyrkiske stat”.


Hagia Sophia er nu omdannet til moské udelukkende for muslimer. Foto: Unsplash


Lørdag den 9. oktober 2021 kl. 14.00 belyses på et eftermiddagsseminar et aktuelt spændingsfelt: Forholdet mellem Kristendommen og Islam.

Hovedaktører er historiker og teolog Sigurd Sverre Stangeland og forfatter, historiker, dr. phil. Jon Gissel. Seminaret bliver holdt i Englesalen, Niels Steensens Gymnasium på Østerbro i København.


Ungyrkeres radikalisering og det armenske folkemord

Stangeland har doktorgrad i historie fra Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet i Trondheim på en afhandling om Tysklands ansvar i forbindelse med det armenske folkemord. Han var i årene 2008-12 ansvarlig for sammenlignende folkemordsstudier på samme universitet. Stangeland har arbejdet mange år som officer i det norske luftforsvar og efterretningstjeneste.

Stangeland vil præsentere de dramatiske ændringer i Osmannerrigets politiske system som følge af ungtyrkernes magtovertagelse i 1908 og statskuppet i 1913. Indledningsvis vil han give en skitse af armenernes politiske, religiøse og økonomiske position i Osmannerriget i årene 1895-1914. Under hoveddelen af foredraget vil han præsentere de politiske idéer, som gennemsyrede den ungtyrkiske bevægelse i almindelighed og de mere radikale ideer som kupmagerne i 1913 blev eksponenter for.


Hagia Sophia er nu forbeholdt muslimer

Jon Gissel vil belyse hovedtemaet med udgangspunkt i et af den senere tids tragiske tilbageslag i forholdet til Islam: Ændringen af Hagia Sophia i Istanbul til status fra offentligt tilgængeligt historisk mindesmærke og museum til en regulær moské til eksklusiv religiøs brug for muslimer.

I sit indlæg vil Jon Gissel give et rids af Det byzantinske Riges tusindårige historie. Riget, der omfattede den østlige del af Romerriget og var stærkt præget af Kristendommen, havde kejseren som kirkeligt overhoved. Efter flere folkevandringer og Islams udbredelse bukkede riget under med Konstantinopels fald i 1453. Her blev den gamle Hagia Sophia katedral omdannet til hovedmoské i Osmannerriget, indtil den i 1934 blev museum.

Gissel beskæftiger sig i sin forskning og sit forfatterskab ikke mindst med brydningen i dansk åndsliv mellem kulturkonservatisme og radikalisme. Han har selv lutherske rødder, men forsker ortodoks kirkehistorie og spiritualitet.

Comments


bottom of page