top of page

Småbørn adskilles fra forældre på Kærshovedgård

Opdateret: 15. dec. 2020

”Hvor er min mor?” Sådan lyder overskriften på en høring om småbørnsmødre og -fædre, der som afviste asylansøgere sidder på udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. Deres ægtefælle har fået opholdstilladelse, men de selv sidder fast på Kærshovedgård.

– Disse forældre må besøge deres familier to gange om måneden med overnatning, fortæller Gerda Abildgaard, der er frivillig i Røde Kors og initiativtager til høringen.

– Er der noget at sige til, at såvel børn som forældre er ved at gå op i limningen? Børnene mistrives i skole og børnehave, da de savner en forælder. En far har måttet afhænde sin forretning, da han ikke alene kunne klare at passe sine tre små børn, fortæller hun.

Høringen finder sted tirsdag den 15. september fra kl. 10 til kl. 15.30 i Stakladen, Århus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 4.

– Mor eller far er væk, fordi de er internerede på Kærshovedgård, langt væk fra hjemmet. Børnene bliver ulykkelige og græder. De chokeres og mistrives. Den internerede mor eller far savner sine børn og meningen med livet, og den anden forælder stresses af angst og savn, uddyber Gerda Abildgaard, som derfor allerede i januar sammen med andre frivillige tog initiativ til at sætte fokus på problemet.

Et problem, der desværre siden foråret er blevet endnu større.

– Vilkårene for beboerne er blevet væsentligt forværret. To af de berørte mødre med små børn har i den mellemliggende tid været i fængsel i op til tre måneder, fordi de har prioriteret et sygt barn frem for meldepligten på Kærshovedgård, oplyser initiativtagerne i en pressemeddelelse.

– Det kan vi ikke stiltiende lade passere. Derfor har vi indbudt en række kompetente personer til at komme med oplæg med efterfølgende debat.

Blandt oplægsholderne på tirsdag den 15. september kan nævnes: Anders Ladekarl, generalsekretær for Røde Kors, Andreas Steenberg, folketingsmedlem, RV, pastor emeritus Leif Bork Hansen, fængselspræst i Ellebæk Per Bohlbro, advokat Helle Holm Thomsen, advokat Jakob Fastrup, Rahima Abdullah, gymnasieelev, flygtning og samfundsdebattør samt berørte fædre og mødre fra Kærshovedgård.

Høringen skal efter planen munde ud i en resolution, som sendes til regering, folketing og pressen.

Comments


bottom of page