top of page

Sociale medier er de unges primære kilde til nyheder

Blandt de 15-24-årige nyhedsbrugere på internettet er sociale medier den kilde til nyheder, flest nævner. Sammenlignet med andre aldersgrupper bruger de unge langt oftere sociale medier som indgang til nyheder på nettet. Det viser en ny rapport fra Kulturministeriet.


Modelfoto: Unsplash


Ifølge rapporten 'Internetbrug og sociale medier' er sociale medier den kilde til nyheder, der bliver nævnt oftest af de 15-24-årige, der bruger internettet til nyheder i hvert fald hver måned. 69 % af denne gruppe benyttede i 2020 sociale medier som nyhedskilde. Det er en stigning på 10 procentpoint i forhold til 2019.

Den næstvigtigste kilde til nyheder på internettet for de unge var tv-stationernes hjemmesider, som 44 % brugte.

For nyhedsbrugerne bredt set spiller de sociale medier også en vigtig rolle, men ikke i nær så stort omfang som blandt de 15-24-årige:

42 % af de 15-75-årige nyhedsbrugere brugte de sociale medier som nyhedskilde på internettet i 2020. Det er en stigning på fem procentpoint i forhold til 2019, men det er fortsat 27 procentpoint mindre end i den unge aldersgruppe.

I den brede befolkning var tv-stationernes hjemmesider med 53 % den mest brugte nyhedskilde på internettet i 2020.

Rapporten viser også et stort tidsforbrug på sociale medier blandt de yngste brugere af sociale medier. Både de 12-18-årige og 19-34-årige har på en tilfældig dag samlet set brugt over 5 timer på de sociale medier, der indgår i undersøgelsen. Det er væsentligt mere end i de øvrige aldersgrupper. YouTube er den største tidssluger for begge de unge aldersgrupper fulgt af TikTok og Snapchat for de 12-18-årige og Facebook og Instagram for de 19-34-årige.

"Det maner til refleksion, at sociale medier er unges primære kilde til nyheder. Det er kanaler, der underlagt meget lidt regulering, og som vi har meget ringe demokratisk indflydelse på. Derfor er vi nødt til at regulere de sociale medier bedre fra politisk hold. Og så er det vigtigt, at vi styrker public service, så vi som borgere har adgang til troværdige nyhedskilder,” siger Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Rapporten viser desuden at Facebook er den absolut mest dominerende aktør blandt sociale medier: I alt 95 % af de danskere, der bruger sociale medier, har mindst én profil på enten Facebook, Messenger, Instagram eller WhatsApp, der alle er ejet af Facebook Inc.


Comments


bottom of page