top of page

Støjberg ændrer forklaring angående ulovlig instruks om at adskille unge asylpar

Under et samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg torsdag eftermiddag skiftede udlændingeminister Inger Støjberg (V) forklaring i forhold til den instruks, hun udsendte den 10. februar 2016 om at adskille unge asylpar, skriver Politiken.dk. Instruksen er ifølge Folketingets Ombudsmand ulovlig, fordi den er i strid med både dansk ret og internationale konventioner.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) bad den 10. februar 2016 Udlændingestyrelsen om at ændre praksis i forhold til indkvartering af asylpar, hvor en af parterne var under 18 år. De nye retningslinjer betød, at ingen mindreårige asylansøgere fremover måtte bo sammen med en ægtefælle eller samlever, og i de tilfælde, hvor var tilfældet, skulle parrene skilles ad – også hvis de havde børn.

Et af de par, der blev ramt af de nye retningslinjer, klagede til Folketingets Ombudsmand. I forlængelse af den konkrete sag, som senere blev genoptaget, undersøgte Ombudsmanden også hele grundlaget for udarbejdelsen af instruksen med de nye retningslinjer.

Skarp kritik fra Folketingets Ombudsmand

Ombudsmandens undersøgelse endte med en skarp kritik, fordi instruksen var i strid med både dansk ret og internationale konventioner.

”Et ministerium vil naturligvis ofte kunne ændre praksis på et område, f.eks. efter politisk ønske. Men man skal holde sig inden for gældende ret. Det er grundlæggende i et retssamfund. Og det gjorde ministeriet ikke i denne sag,” udtalte Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, den 23. marts 2017, hvor den endelige konklusion blev offentliggjort. Instruksen fra februar 2016 var en generel instruks uden mulighed for undtagelse. Par skulle adskilles, også selv om parrene levede sammen frivilligt og havde børn. Instruksen var ulovlig, fordi gældende regler kræver individuel vurdering af den enkelte familie. Det følger af både dansk ret og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hvis parret har børn, følger det også af FN’s Børnekonvention.

”Udlændingemyndighederne må ikke adskille par, før man har set på dem enkeltvis og vurderet, om der er en konkret grund til det,” udtalte Jørgen Steen Sørensen, idet han påpegede, at reglerne beskytter retten til familieliv, herunder også små børns ret til at være sammen med deres forældre.

Asylpar genforenet

Ombudsmandens undersøgelse af sagen medførte, at Udlændinge- og Integrationsministeriet udarbejdede nye retningslinjer, der kræver, at par – ligesom før instruksen – vurderes enkeltvis.

Sagen har ikke haft nogen betydning for unge under den seksuelle lavalder på 15 år. De har på intet tidspunkt måttet bo sammen med en eventuel ægtefælle eller samlever. Sagen har heller ikke haft betydning for tilfælde, hvor der f.eks. er mistanke om tvangsforhold. Også i de tilfælde var det før instruksen fast praksis at skille parrene ad.

23 par nåede at blive tvangsadskilt efter instruksen. Efter at ombudsmanden gik ind i sagen, er disse par blevet vurderet individuelt og i en række tilfælde genforenet. Ved den seneste opgørelse i november 2016 var ingen par adskilt mod deres ønske.

”En række par, der uberettiget blev adskilt, er nu genforenet, og der er kommet holdbare retningslinjer. Men forløbet fra februar 2016 bør tjene som påmindelse om det helt grundlæggende princip, at myndigheder skal følge gældende ret. Både ministre og embedsværk er forpligtet af love og konventioner, indtil de måtte blive lavet om,” udtalte ombudsmand Jørgen Steen Sørensen ved sin afslutning af sagen i marts 2017.

Handlede Støjberg mod bedre vidende?

Spørgsmålet er så, hvilket ansvar Inger Støjberg har i sagen? Den ulovlige praksis har været genstand for en række kritiske indlæg i medierne i de seneste uger, og det var baggrunden for, at udlændingeministeren torsdag var kaldt i samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg af Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

”Det er fuldstændig uacceptabelt, at der i øjeblikket bor mindreårige i det danske asylsystem med en ægtefælle eller samlever, og jeg har bedt Udlændingestyrelsen om straks at sætte en stopper for det,” udtalte Inger Støjberg i den pressemeddelelse, hendes ministerium udsendte den 10. februar 2016, hvor der også står, at hun har bedt ”Udlændingestyrelsen om at ændre praksis”.

Et centralt punkt i sagen handler ifølge Politiken.dk om, hvorvidt Støjberg blev advaret, inden hun udsendte sin instruks. Ifølge kilder tæt på forløbet, som Politiken har talt med, blev Støjberg advaret af sine embedsmænd om, at man ikke måtte adskille alle asylpar automatisk, uden at der blev foretaget en konkret vurdering først. Men det har hun tidligere afvist klokkeklart.

”Jeg kan i hvert fald sige, at jeg på intet tidspunkt er blevet forelagt et notat eller andet, der gør, at jeg skulle være i den tro, at det ikke var lovligt,” lød det tidligere på måneden, da hun blev spurgt til, om hun fik mundtlige advarsler.

”Men på samrådet erkender Støjberg, at der alligevel var indvendinger fra ministeriet. Konkret siger hun, at det »var vurderingen (fra hendes embedsmænd, red), at der ville være tilfælde, hvor der af hensyn til Danmarks internationale forpligtelser skulle … gøres en undtagelse til udgangspunktet om en separat indkvartering (adskillelse af asylpar, red)«. Støjberg forklarer, at den konklusion bliver forelagt for hende både mundtligt og skriftligt,” skriver Politiken.dk.

”Udlændingeminister Inger Støjberg holder under samrådet fast i, at hun ikke har brudt loven med vilje. … Men, siger hun. Der er sket fejl,” skriver Politiken.dk om torsdagens samråd.

Oppositionen bebuder flere spørgsmål

Selv om samrådet varede fem timer, er sagen næppe slut. Flere politikere fra oppositionen bebuder i skarpe kommentarer, at de vil stille opfølgende spørgsmål til ministeren, fordi nogle af hendes svar på samrådet ikke stemmer overens med, hvad hun tidligere har udtalt om instruksen.

Unge under 18 år kan ikke længere få dispensation til at gifte sig

Et flertal i Folketinget vedtog den 19. januar 2017 et lovforslag, der afskaffer den hidtidige mulighed for, at unge mellem 15 og 18 år kan søge dispensation til at indgå ægteskab. Forslaget, der trådte i kraft den 1. februar i år, blev vedtaget af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF stemte imod.

Den nye lov indeholder også en bestemmelse om, at ægteskaber, der er indgået af mindreårige i udlandet, ikke anerkendes i Danmark, medmindre der foreligger tvingende grunde herfor, og at parterne ellers vil blive stillet i en urimelig situation.

Læs mere

Støjberg erkender fejl og skifter forklaring, Politiken.dk, 01-06-2017

Ulovligt at tvangsadskille alle unge asylpar, Folketingets Ombudsmand, 23-03-2017

Comments


bottom of page