top of page

Støjberg: Mindreårige asylansøgere skal adskilles fra deres ægtefælle/samlever – også hvis de

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) har bedt Udlændingestyrelsen om at ændre praksis i forhold til såkaldte barnebrude på danske asylcentre.

Beslutningen er truffet på baggrund af en høring, som viser, at der i øjeblikket er indkvarteret 27 mindreårige asylansøgere, hvor man på asylcentrene har kendskab til, at en mindreårig har en ægtefælle eller samlever på samme eller et andet asylcenter eller en herboende ægtefælle eller samlever.

De 27 mindreårige omfatter en pige på 14 år og en pige under 15 år, fem piger på 15 år, otte på 16 år og 12 på 17 år. Alderen på deres kærester/samlevere/ægtefæller varierer en del. Ni er i alderen 17-20 år, 17 i alderen 21-30 år, og en er 33 år. I tre tilfælde er der tale om en herboende ægtefælle, mens en har en herboende kæreste. Seks af parrene har i alt 7 børn, og syv af parrene venter barn.

Par med børn skilles ad

Udlændingeministeriet oplyser, at den hidtidige praksis har været, at mindreårige asylansøgere under 15 år altid skal indkvarteres adskilt fra deres ægtefælle eller samlever.

”Det kan dog ikke udelukkes, at enkelte par indledningsvist alligevel er blevet indkvarteret sammen, fx fordi det ikke umiddelbart efter deres ankomst til asylcentret har været klart, at der er tale om en mindreårig under 15 år,” skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

I sager om mindreårige på 15 år eller derover har Udlændingestyrelsen vurderet i hver enkelt sag, om den pågældende skulle indkvarteres sammen med en ægtefælle eller samlever. Det er sket på baggrund af faglige vurderinger og hensynet til barnets tarv.

Efter de nye retningslinjer må ingen mindreårige under 18 år indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn, oplyser Udlændingeministeriet.

Inger Støjberg har bedt Udlændingestyrelsen om at skille parrene ad i aktuelle sager om mindreårige, der bor sammen med en ældre ægtefælle eller samlever.

Artiklen er senest opdateret 11-02-2016

Læs mere

Inger Støjberg stopper indkvartering af barnebrude på asylcentre (pressemeddelelse), Udlændingeministeriet, 10-02-2016

Høring om indkvartering af mindreårige asylansøgere med ægtefælle eller samlever (download dokument), Udlændingeministeriet, 10-02-2016

Kommentare


bottom of page