top of page

Stadig færre etniske minoriteter får taletid i medierne

Ny undersøgelse punkterer myte om, at inklusionen af minoriteter i nyhederne kommer af sig selv.


Modelfoto: Wix


Stadig færre etniske minoriteter kommer til orde i de danske nyhedsmedier, og når de får taletid, sker det typisk i historier, der omhandler integrationsproblemer, indvandring og kriminalitet.

Det viser den nye undersøgelse »Dem vi (stadig) taler om – etniske minoriteter i danske nyhedsmedier«, som Center for Nyhedsforskning under Roskilde Universitet har foretaget for foreningen Ansvarlig Presse.


Tallene punkterer myten

»Dem vi (stadig) taler om« er den tredje undersøgelse af repræsentation i det danske mediebillede, som Ansvarlig Presse har iværksat siden 2012, og billedet har været det samme hver gang, påpeger journalist Norma Martinez, der var med til at grundlægge foreningen for 15 år siden.

“Tallene punkterer profetien om, at inklusionen af minoriteter i nyhederne kommer af sig selv. Udviklingen går tværtimod den gale vej. Danmark bliver stadig mere multietnisk, og vi ser fremvæksten af en stadig større etnisk middelklasse. Men mediebilledet af etniske minoriteter følger ikke med,“ udtaler Norma Martinez.


Bliver ikke repræsenteret

»Dem vi (stadig) taler om« er det største studie af sin art herhjemme, og følger op på en fem år gammel undersøgelse.

Den nye undersøgelse viser, at brugen af etniske minoriteter som kilder er gået tilbage fra 4 til 3,5 procent – og det på trods af, at andelen af etniske minoritetsdanskere i befolkningen samtidig er steget fra 12 til 14 procent, mens uddannelsesniveauet ligeledes er steget. Når det gælder etniske minoriteter med rødder i ikke-vestlige lande, er andelen faldet til 2,5 procent af kilderne i danske nyhedsmedier, mens gruppen udgør en tiendedel af befolkningen.

“Det er stærkt bekymrende, at stadig færre minoritetsborgere kommer til orde. Det er en gruppe, der tales meget om, men som sjældent selv inddrages i den offentlige samtale. Og når det sker, handler det typisk om, at gruppen problematiseres,” uddyber Norma Martinez fra Ansvarlig Presse på deres hjemmeside.


Optræder kun i indslag om problemer

»Dem vi (stadig) taler om« viser, at minoritetskilder stort set kun optræder i særlige såkaldte nyhedsreservater, hvor særligt udlændingestof, integration og kriminalstof fylder meget. Etniske minoriteter er samtidig fraværende i rollen som ekspertkilder.

Omvendt viser undersøgelsen at ikke én etnisk minoritet kom til orde i optællingsperiode indenfor emner som bolig, daginstitutioner og børnepasning, videregående uddannelse samt økonomi, skat og betalingsevne.

留言


bottom of page