top of page

Stor stigning i hadforbrydelser mod jøder i USA

FBI registrerede i 2017 i alt 7.175 hadforbrydelser i USA – mod 6.121 i 2016. Det svarer til en stigning på 17 %.

De fleste hadforbrydelser i 2017 (58 %) var motiveret af offerets racemæssige eller etniske baggrund.

22 % af hadforbrydelserne havde religiøse motiver, mens 16 % var motiveret af offerets seksuelle orientering.

Knap 4 % af hadforbrydelserne var rettet mod handicappede, personer af det modsatte køn eller transkønnede. Og i 1 % af sagerne lå mindst to af disse motiver til grund for hadforbrydelsen. (Der er tale om afrundede tal, hvilket er forklaringen på, at summen af procenttallene er 101.)

Religiøst motiverede hadforbrydelser

Antallet af religiøst motiverede hadforbrydelser er steget fra 1.273 i 2017 til 1.564 i 2017. Det er en stigning på 23 %.

60 % af de religiøst motiverede hadforbrydelser i 2017 var rettet mod jøder. Det er en stigning i forhold til 2016, hvordan andelen var 53 %.

Til gengæld er både antallet og andelen af hadforbrydelser mod muslimer faldet efter flere år med stigninger. Andelen af faldet fra 24 % i 2016 til 17 % i 2017.

Der lever ifølge den amerikanske tænketank Pew Research Center omkring 3,3 millioner muslimer i USA, hvilket svarer til omkring 1 % af landets befolkning. Til sammenligning udgør jøder 1,8 % af den amerikanske befolkning.

Antallet af hadforbrydelser mod katolikker, protestanter, ortodokse og andre kristne trossamfund udgjorde både i 2016 og 2017 omkring 10-11 % af de religiøst motiverede hadforbrydelser.

De øvrige religiøst motiverede hadforbrydelser var rettet mod andre trossamfund eller mod flere religiøse grupper på samme tid, og en knap halv procent af sagerne var rettet mod agnostikere og/eller ateister.

Sikh-kommentator: ”Dette er Trumps Amerika”

Sikh-skribenten Simran Jeet Singh er ikke overrasket over stigningen i religiøst motiverede hadforbrydelser.

”De (statistikkerne, red.) afspejler et klima med voksende had, der bliver opmuntret og faktisk er forordnet af dem i toppen. Eller for at sige det lidt mere direkte: ’Dette er Trumps Amerika’,” skriver han i en kommentar på netmagasinet Religion News Service.

Simran Jeet Singh tilføjer, at tallene i FBI’s statistik kun viser toppen af isbjerget.

”Fx varierer lovene om hadforbrydelser fra stat til stat. Uden en standarddefinition for, hvad der er en hadforbrydelse, og hvordan myndighederne håndterer dem, når de opstår, så svarer arbejdet med at indsamle statistikker til at forsøge at samle et puslespil med brikker fra forskellige puslespil. Derfor er vi nødt til at standardisere lovene på tværs af staterne for at skabe sammenhæng og nøjagtighed,” skriver Simran Jeet Singh. Han tilføjer, at fem stater, der ikke har bestemmelser om hadforbrydelser. Det er Arkansas, Georgia, Indiana, South Carolina og Wyoming.

Racistisk motiverede hadforbrydelser rammer især sorte

Antallet af racistisk motiverede hadforbrydelser steg fra 3.489 i 2016 til 4.131 i 2017. Det er en stigning på 18 %.

Knap halvdelen af de racistisk motiverede hadforbrydelser i var både i 2016 og 2017 rettet mod sorte og afroamerikanere.

18 % af de racistisk motiverede hadforbrydelser i 2017 var rettet mod hvide – mod en andel på 21 % i 2016.

Seksuelt motiverede hadforbrydelser er især rettet mod bøsser

Antallet af seksuelt motiverede hadforbrydelser steg fra 1.076 i 2016 til 1.130 i 2017. Det er en stigning på 5 %.

60 % af de seksuelt motiverede hadforbrydelser var i 2017 vendt mod bøsser, hvilket er lidt lavere end i 2016, hvor andelen var 63 %. I begge år var omkring 11 % af de seksuelt motiverede hadforbrydelser rettet mod lesbiske.

Artiklen er senest opdateret 15-11-2018.

Læs mere

Hate crime statistics 2017, FBI, 13-11-2018

Hate crime statistics 2016, FBI, 13-11-2017

תגובות


bottom of page