top of page

Stort flertal stemte for dansk statsborgerskab til godt 2.400 udlændinge

1.949 voksne og omkring 470 børn fik dansk statsborgerskab, da et stort flertal i Folketinget den 1. juni stemte for et lovforslag fra udlændingeministeren om at meddele dem dansk indfødsret. Alle partier undtagen Dansk Folkeparti stemte for lovforslaget.

Oprindeligt indeholdt lovforslaget navne på 1.953 personer, men under behandlingen i Folketingets Indfødsretsudvalg blev fem pillet ud af lovforslaget, fordi de efter udvalgets opfattelse ikke opfyldte kravene for at opnå dansk indfødsret. Samtidig blev der tilføjet et navn til listen, så der i alt blev meddelt dansk indfødsret til 1.949 voksne. For langt hovedparten gælder, at deres børn under 18 år også har fået dansk statsborgerskab. I alt blev omkring 470 børn danske statsborgere med lovens vedtagelse.

Mange nye danske statsborgere kommer fra Østeuropa

De nye danske statsborgere kommer fra 115 forskellige lande. Mange af dem er fra vestlige lande og Østeuropa, som det fremgår af listen over, hvor de fleste oprindeligt var statsborgere (lande med over 50): Tyskland: 139 Storbritannien og Nordirland: 136 USA: 99 Polen: 98 Rusland: 97 Tyrkiet: 85 Irak: 78 Bosnien-Hercegovina: 76 Thailand: 60 Afghanistan: 57 89 af de nye statsborgere har tidligere været statsløse.

Krav til indfødsret blev strammet i oktober 2015

I oktober 2015 indgik den daværende Venstre-regering en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at gøre det vanskeligere at opnå dansk statsborgerskab. Blandt andet blev sprogkravene og selvforsørgelseskravet hævet, og karensperioden for kriminalitet blev hævet med 50 procent.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at alle personer på det oprindelige lovforslag har fået deres ansøgninger behandlet efter stramningen af retningslinjerne.

DF stemte imod

Selv om alle de nye danske statsborgere opfylder de retningslinjer, der er vedtaget af bl.a. Dansk Folkeparti, stemte partiet imod det aktuelle lovforslag om at give dem dansk statsborgerskab.

Partiets begrundelse er, at der efter DF’s opfattelse ”stadig gives alt for mange statsborgerskaber, og at de i alt for mange tilfælde gives til personer, hvor det ikke er klart, om disse personer er danske, eller om de nogen sinde bliver det.” DF ønsker, at der indføres et loft på 1.000 statsborgerskaber om året, ”hvor det samtidig indlægges som en klar forudsætning, at personer fra den vestlige kultur har forrang i forhold til at få statsborgerskab”.

• Læs mere om udviklingen på indfødsretsområdet i Baggrund om antal udlændinge, der får dansk indfødsret.

Læs mere

Comments


bottom of page