top of page

Student fandt mening i tværkulturel sprogcafé

KLUMME: Clara Spangsege blev frivillig i tværkulturelt netværk. Her blev isolation og skærmundervisning udskiftet med kulturmøder præget af rummelighed.


Klumme af Clara Spangsege


Efter at jeg august måned blev frivillig i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS), kan jeg nu kigge tilbage på en tid fyldt med nye venskaber, nye sprog og en ny oplevelse af hvad ægte rummelighed er.

Da jeg i sommers fik den røde studenterhue på, vidste jeg ikke hvad det næste år ville byde på. Efter en sidste tid på gymnasiet præget af Corona, med virtuel undervisning og aflyste arrangementer, stod jeg og havde ingen hverdag længere. Det var for første gang, mit eget valg hvad jeg havde lyst til at fylde mine dage med.


Tomheden ramte, hvad nu?

Efter et par uger med studentervogn og gilder, ramte tomheden. Hvad nu? Det eneste jeg vidste var at jeg ville inspireres på ny. På grund af Corona blev jeg nødt til at kigge mig om i lokalmiljøet for at finde ny inspiration og motivation for hvilken vej jeg ville gå i mit sabbatår.

Heldigvis kendte jeg Pernille Krohn Juhl Jensen, som er tværkulturel koordinator i FTS Svendborg. I løbet af sommeren tog jeg med FTS på en familietur til Skarø, hvilket var mit første møde med netværket. Det var også et møde med de mennesker, der er tilknyttet, brugerne såvel som de frivillige. Jeg blev koblet på sprogcaféen som frivillig, og det har jeg været lige siden.


Et frirum for præstationer

Da jeg første gang troppede op i sprogcaféen, fandt jeg hurtigt ud af at jeg var 50 år yngre end gennemsnittet. Jeg var usikker på om jeg ville føle mig anderledes, og om jeg overhovedet havde noget at byde ind med.

Men der gik ikke længe, inden jeg faldt til i gruppen. Det blev et frirum for præstationer og et sted man kunne komme som man er. Generationskløften viste sig at blive en ressource og ikke mindst en kilde til humor.


Samhørighed trods forskelle

Da vi er en gruppe blandede mennesker i FTS, er der plads og rummelighed, som jeg ikke oplever andre steder. Der er både os frivillige, unge som gamle, men der er selvfølgelig også dem, der kommer i sprogcaféen. Det er flerkulturelle mennesker fra hele verden, med mange forskellige liv og historier.

De personer og familier, der bruger sprogcaféen, kommer af forskellige årsager. Der er dem, som kommer for at snakke og finde selskab hos danskere. Mange af dem er i udsatte positioner. Der kommer også børn og voksne for at få hjælp til skolearbejde, breve fra kommunen, forældreintra og andet, der kan være svært at forstå ved det danske samfund.


Sprogtræning skaber kontakt

Det har for mig været enormt givende at opleve det fællesskab, der er på tværs af kulturer. Samtidigt har jeg fået muligheden for at møde mennesker, som jeg ellers ikke var kommet til at tale, grine og læse med.

En af de store oplevelser har for mig været den lektiehjælp og sprogtræning som jeg har lavet med børnene der kommer. Det har været en vigtig erfaring at opleve, hvordan man igennem sprogtræning, kan få kontakt til et menneske, der er ved at lære dansk.


Modvirker ensomhed

FTS har formået at række ud til en gruppe mennesker, som ellers nemt kunne komme til at føle sig ensomme, og give dem en følelse af samhørighed.

Jeg vil opfordre alle til at være frivillig i et netværk - særligt som ung. Det er en mulighed for at opleve et helt nyt fællesskab og helt nye mennesker.

Jeg har oplevet, hvordan alle har forskellige grunde til at være frivillige. Det er fedt at få lov til at byde ind med, hvad man kan, når man kan se, at man gør en forskel. Den åbenhed og rummelighed jeg har mødt igennem FTS er noget, jeg altid vil tage med mig.


Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS) er et samarbejde mellem provstier, der ønsker at række ud til områdets etniske mindretal. Arbejdet fordeler sig mellem kulturelle og kirkelige aktiviteter. Til de kulturelle hører sprogcafé, mødregruppe, udflugter, religionsmøde og meget mere. Til de kirkelige hører bl.a. internationale gudstjenester og bibelundervisning. Værdierne er ligeværd, medinddragelse og nytænkning. FTS arbejder i Odense og Svendborg. Der er en præst og en tværkulturel koordinator tilknyttet begge steder.

コメント


bottom of page