top of page

Thailændere i Danmark: 5 ud af 6 er kvinder

Thailandske restauranter er en del af gadebilledet i mange danske byer – og nogle steder finder man også thai-supermarkeder, hvor man kan købe frisk frugt og grøntsager importeret fra Thailand. De er en del af de voksende thailandske samfund rundt om i Danmark, som nu udgør i alt 12.500 personer.

I de seneste år er der årligt kommet 400-500 thailændere til Danmark ved familiesammenføring. Indvandringen modsvares af, at der også foregår en vis udvandring til Thailand. Det betyder, at antallet af thailandske indvandrere og efterkommere i 2010’erne netto er vokset med 300-400 personer om året, hvilket er lavere end i 00’erne.

Antallet af thailandske indvandrere og efterkommere er steget fra 4.884 personer i 2000 til 12.524 personer i 2018. 11.577 af dem er indvandrere, og 947 er efterkommere.

Fem ud af seks thailandske indvandrere er kvinder

Thailændere adskiller sig fra de fleste andre indvandrergrupper ved, at andelen af kvinder er meget høj. 86 % af de thailandske indvandrere er kvinder, mens den kønsmæssige fordeling blandt efterkommerne næsten fifty-fifty. Kun hos filippinske indvandrere ses et tilsvarende mønster.

En del af forklaringen på disse forskelle kan være, at en del kvinder fra disse lande er blevet gift og familiesammenført med etnisk danske mænd. Desuden har der gennem en del år været flere hundrede kvindelige au pairs fra Filippinerne i Danmark.

En anden del af forklaringen er, at der er flere hundrede thailandske sexarbejdere i Danmark. Socialstyrelsen anslog i en undersøgelse i 2010, at der dengang var omkring 900 asiatiske sexarbejdere i Danmark, hvoraf langt hovedparten var fra Thailand.

Relativt mange er medlem af Folkekirken

832 af de thailandske indvandrere og efterkommere er ifølge Danmarks Statistik medlem af den danske folkekirke. Det er relativt mange, når man sammenligner med, at 94 % af befolkningen i Thailand er buddhister. Det kristne mindretal udgør omkring 1 % af den thailandske befolkning.

Hvis man overfører dette forhold til Danmark, skulle der være 125 kristne thailændere her i landet. Men 832 thailændere er medlem af Folkekirken, hvilket er 6-7 gange så mange, som man skulle forvente ud fra andelen af kristne i Thailand.

Forklaringen på denne markante forskel kan være, at nogle thailændere, som er blevet familiesammenført med personer af etnisk dansk oprindelse, er blevet viet i en sognekirke, og at den thailandske part i den forbindelse har valgt at blive medlem af Folkekirken. En del af forklaringen kan også være, at børn (efterkommere) er blevet døbt – og dermed er blevet medlem af Folkekirken.

Comments


bottom of page