top of page

Tillid giver indflydelse til positiv forandring

Af Svend Løbner

I denne uge er en leder gået bort: Bent Jakobsen. Han er kendt for sin bog Tillidsskabende ledelse – en bog, der bør have sin faste plads på ethvert kontor. For materialet er overskueligt og tilgængeligt, lige til lederens egen inspiration eller som oplæg til ledermøder eller medarbejdersamtaler.

Og her vil jeg – Bent Jakobsen til ære – gengive min anmeldelse af den gode bog, som jeg har givet mine børn for at de kan lære at lede andre som sig selv. Bogen er udkommet på Forlagsgruppen Lohse.

En ny lederstil

Bent Jakobsen kommer hele vejen rundt i den komplekse opgave at være leder i dag. Som han selv udtrykker det: ”Lederen kan… ikke længere forlade sig på styring og kontrol af medarbejderen, men må i langt højere grad bygge sin ledelse på, at medarbejderen af sig selv gør det rigtige. Denne frihed forudsætter tillid mellem mennesker.”

Derfor er det vigtigste ledelsesredskab lederens egen personlighed, at være og derefter handle på en sådan måde, at der opstår tillid fra medarbejderne – og et ønske om at leve op til virksomhedens forventninger.

– Der er kun én person, du kan lave om på – dig selv, skriver Bent Jakobsen. – Andre kan du derimod ikke lave om på, det kan de kun selv. Men du kan støtte dem…

Tillidsskabende ledelse begynder med en definition af, hvad ledelse er, og skelner her mellem lederskab og management. Førstnævnte er at holde målet for øje, se hvad der er nødvendigt og give den nødvendige kommunikation. Management er at sørge for, at det nødvendige kan udføres, og se til at det virkelig bliver ført ud i livet.

Lær at modtage kritik

Bogen er inddelt i tre hovedafsnit: Et om lederen, et om medarbejderen og et om organisationen. Og lederen selv kommer først. Bent Jakobsen mener lederen bør kende sig selv, ja, elske og acceptere sig selv fuldt ud, for at kunne være et forbillede for medarbejderne.

Her må lederen lære at værdsætte kollegial feedback– den eneste faktor, der kan oplyse ham om de skjulte sider af hans eller hendes personlighed. At både kunne modtage kritik og fejre succeser er nøgleegenskaber hos lederen.

Herefter kommer naturligt et afsnit om værdibaseret ledelse. Bent Jakobsen letter sit stof med illustrationer, opgaver og pædagogiske kasser med citater af berømte personer.

Pudsig og rammende

Indimellem dukker pudsige sætninger op, der sætter en sandhed i relief, f.eks. i kapitlet Styr din tid:

”Den dygtige leder forstår at anvende sin tid på de rigtige opgaver og at gøre de rigtige opgaver på det rigtige tidspunkt.”

”At prioritere er at forsømme i den rigtige rækkefølge.”

”… når opgaven ikke lige haster, så bliver den ikke udført – med det resultat at når den haster, så er der ikke tid til at udføre den!”

Hvordan ser du på mennesker? Ser du tomme kar som du skal fylde op med viden og færdigheder, fordi der ikke er noget i forvejen – et tankpassersyn? Eller ser du et frø i hver eneste medarbejder, et frø, der kan spire og vokse til noget stort, hvis du hjælper ved at vande, gøde, varme – et gartnersyn?

Medarbejderne – det største aktiv

Bent Jakobsen er også skarp i sin beskrivelse af forskellen mellem ledere og medarbejdere: Lederopgaven er af mere generel karakter og omfatter overblik, fastholdelse af mål, planlægning og tilrettelæggelse, mens medarbejdere er specialister, hvis evner formår at udføre den stillede opgave optimalt. Byttes der om på rollerne ved at ledere graver sig ned i arbejde eller medarbejdere breder sig over for meget, går der kuk i virksomheden.

At være leder for andre mennesker er det største privilegium. En naturlig følge heraf er respekten for medarbejderen, især for medarbejderens begrænsninger, som Bent Jakobsen betragter som noget positivt:

– Du skal lære dine grænser at kende, du skal respektere og elske dem, for de er med til at hjælpe dig til at sætte fokus på, hvad der er dine opgaver. Dine evner og dine begrænsninger er tilsammen med til at udgøre dit potentiale, siger han.

En leders opgave er at hente det bedste frem i den enkelte. Og det kan kun lade sig gøre, når der er bygget en bro af tillid, eller med Bent Jakobsens ord “gjort indskud på tillidskontoen”. Først herefter kan lederen motivere medarbejderen.

Herefter går bogen systematisk gennem temaer som medarbejderudvikling, coaching og teambuilding. Et afsnit om kommunikationens kunst er ikke begrænset til ledere, men kan med gavn benyttes i alle medmenneskelige forhold.

Konstant forandring

En organisation er for Bent Jakobsen er dynamisk størrelse, der får sin egen organisme, kultur, og dermed bevægelighed i forhold til de behov, der i dag er flere og mere forskelligartede end nogensinde før. Forandring er det eneste konstante, konstaterer Jakobsen og definerer succeskriteriet for ledelse: at skabe forandring. Er der ikke sket forandring i en virksomhed, er det et umiskendeligt tegn på dårlig ledelse!

Netop fordi forandring og tilpasning til tidens krav er et must for virksomheden må den bestå af medarbejdere, der er motiverede indefra og ledere, der nærmest er magnetiske i en ledelsesform, der er gennemsyret af lederens personlige integritet.

Comments


bottom of page