top of page

Træplantning afbøder klimakatastrofer

Klimaforandringer og skovhugst skaber oversvømmelser og jordskred i det nordlige Afghanistan. Men et træplantningsprojekt fra danske Mission Øst bremser udviklingen.


Foto: Mission Øst


Krig og undertrykkelse er ikke de eneste problemer, den afghanske befolkning kæmper med. Klimaforandringer lægger yderligere pres på de prøvede familier. Især i de nordøstlige provinser, hvor Mission Øst arbejder, er klimakatastrofer hyppige.

Udbredt skovhugst gør kun ondt værre. Fordi træerne ikke længere holder på jorden, fører voldsomme regnskyl til oversvømmelser og jordskred. Befolkningens afgrøder bliver ødelagt, og muldjorden, der ellers skulle give grobund for næste års høst, er skyllet væk.


Planter nye skove og beskytter græsarealer

Der er kun én ting at gøre: Plante træer og passe godt på den frugtbare jord, man har tilbage. Og det er Mission Øst i fuld gang med. Gennem skovrejsning, genplantning og beskyttelse af græs- og beplantningsområder beskyttes området mod jordskred og oversvømmelser.

”Vi beskytter nu vores græsarealer mod dyregræsning og beskæring af buske og træer. Samtidig planter vi skov og træer på vores fælles jord. Og vi kan allerede se, det har hjulpet på oversvømmelser og jordskred bare siden sidste år. Med dette projekt kan vi afbøde fremtidige naturkatastrofer,” fortæller hr. Yaqub, der er lokal leder af landsbyen Langar-e-Sadat.

Mission Østs projekt dækker oplandet til fem landsbyer i Rustaq-distriktet i Takhar-regionen. Gennem uddannelse og viden om forvaltning af naturressourcer, træplantning og bæredygtigt landbrug har projektet allerede nu vist sig som en succes.


Den negative spiral er vendt

Hr. Yuqub har boet i landsbyen Langar-e-Sadat hele sit liv. Han husker da landsbyen for 20 år siden var omgivet af en stor jungle med vilde dyr. Dengang oplevede de hverken oversvømmelser eller jordskred, fortæller han:

”For 20 år siden voksede træer og frugttræer vildt, og jeg husker tydeligt, hvor bange vi var for at bevæge os ind i junglen på grund af vilde dyr. Jeg husker også, at min familie dyrkede til eget behov, hvilket gik rigtig godt. Dengang havde vi både nok mad og nok brænde fra skoven til opvarmning af husene i landsbyen om vinteren,” fortæller Yaqub.

Med skovhugsten fulgte både oversvømmelser og jordskred, der bare blev værre år for år og ødelagde de dyrkbare arealer. Blot syv år senere havde oversvømmelser og jordskred ødelagt alle de dyrkbare landområder, og de oversvømmede arealer var udvidet betydeligt i forhold til før skovhugsten, fortæller Yaqub.

Men nu er udviklingen vendt:

”Det er en drøm for mig igen at se vores dejlige jungle. Stor tak til teamet, der underviser os i disse bæredygtige metoder. Det har en stor betydning for vores område,” slutter hr. Yaqub.

Comments


bottom of page