top of page

Truede familier får støtte fra naboer

Tre familier i FSB Blågården trues med udsmidning, men fik på beboermøde overvældende støtte fra naboer. Sagen kommer nu for retten.Tre familiers lejemål i boligforeningen FSB Blågården på Nørrebro blev opsagt, fordi de hver især har et familiemedlem, der har fået en dom i forbindelse med en protest mod Rasmus Paludans antimuslimske demonstration i Blågårdsgade i april 2019.

En af de dømte, unge Jalal, har aftjent otte måneders fængsel for at have smidt en cykelstøttefod efter en betjent.


Hvem er utryghedsskabende?

Onsdag den 4. august troppede 428 naboer op til et beboermøde, hvor 422 af dem stemte imod udsmidningen. Tiden vil nu vise, hvad konsekvensen bliver. Den 9. august kommer hele sagen for retten.

Beboerforeninger kan med loven i hånd kan sætte hele familier på gaden hvis en af familierne har en ubetinget dom. Vurderingen er, at en person med en dom er utryghedsskabende for miljøet, hvorfor vedkommende og dennes familie skal smides på porten.

Det i sammenhæng med Paludans demonstration, kan man med rette spørge: Hvem er det, der er utryghedsskabende?


Kan ramme alle lejere i landet

En nabo til en af familierne, Jette Møller, er formand for SOS Racisme og kalder udsmidning af hele familier for ”kollektiv straf til uskyldige”:

- Politikerne ville gøre det nemt at slippe af med kriminelle og deres familier, så de lavede en tilføjelse til Den almene Lejelovs §90, stk. 1, nr. 10 – og det gælder ALLE almene boliger i hele landet. Og nu de var i gang, tog Folketinget også de privat ejede lejeboliger med (§ 93 i Lejeloven). Så det kan ramme ALLE, der bor i en lejebolig i Danmark.


Sagen kommer for retten

Og hvad drejer den tilføjelse sig om? Jo: ”Udlejeren KAN hæve lejeaftalen i følgende tilfælde: …10) Når lejeren eller medlemmer af lejerens husstand er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter…

Loven giver boligforeninger ret til ”administrativt” at opsige lejemål. De tre familier har derfor indklaget deres sag, som kommer for retten den 9.august.


Comments


bottom of page