top of page

Trumpisme i Europa: ’Jeg en mur mig bygge vil’

Mange lande i Europa er begyndt at synge med på Trumps melodi om at bygge mure for at forhindre flygtninge i at krydse grænser. Også Danmark…I 1961 besluttede den kommunistiske regering i Østtyskland at bygge en mur tværs igennem Berlin. Formålet var at forhindre østtyskere i at flygte ud af landet. I 1987 råbte USA’s præsident Ronald Reagan: ”Gorbatjov, tear down this wall!”. I mellemtiden tog den frie verden med glæde imod de østtyskere, som det trods alt lykkedes at krydse muren for at komme væk fra den kommunistiske undertrykkelse. i 1989 blev muren omsider væltet, og østtyskere kunne frit krydse grænsen til Vesttyskland. Aldrig mere mure, tænkte man den gang. Murens fald blev indledningen til en ny fase i globaliseringen med flere og flere åbne grænser, mere samhandel, mere turisme, mere mellemfolkeligt samarbejde osv.


Danmark brummer med

Men i de sidst fem år har murene fået en renæssance, og drømmen om mure spreder sig. I valgkampen i 2016 lovede Donald Trump, at han ville bygge en mur, der ville forhindre flygtninge i at krydse grænsen til USA, og da han tiltrådte som præsident i 2017, begyndte han at bygge muren.

Siden er mange lande i Europa begyndt at synge med på Trumps melodi. Også i Danmark er flere og flere begyndt at brumme med på melodien, og den danske udgave af teksten kunne lyde nogenledes sådan her:


Jeg en mur mig bygge vil, der skal være pigtråd til, høje tårne, projektører og en vagt i jeep, der kører rundt og sender folk retur, hører til min grænsemur.


Fort Europa trækker vindebroen op

Baggrunden for den våde drøm om mure er frygten for at blive oversvømmet af flygtninge. Og det er da også rigtigt, at antallet af flygtninge og internt fordrevne er steget voldsomt de seneste år og nu er over 80 millioner. I mange år har Dansk Folkeparti foreslået, at vi skulle bygge om ikke en grænsemur, så dog et grænsehegn, for at holde os flygtningestrømmene fra livet. Indtil videre er det dog kun blevet til etableringen af et hegn, der skal holde vilde svin ude, og måske tamme svin inde.

Men flere østeuropæiske lande er allerede begyndt at bygge grænsemure eller grænsehegn. Således er Grækenland i færd med at bygge et grænsehegn, der skal standse flygtninge fra Tyrkiet. Og i den socialdemokratiske regering er der en voksende forståelse for, at der er akut brug for en mur hele vejen rundt om Fort Europa, så vi – hvis vi føler behov for det – kan trække vindebroen op og holde verdens problemer ude.


De fleste flygtninge lever i nærområderne

Men hvad sker der, hvis denne trend med at bygge spreder sig? Og det gør den allerede, for det er ikke kun i Europa, at der i disse år bygges mure, for at lukke grænserne for flygtninge. Tyrkiet bygger fx en mur eller et hegn for at beskytte sig mod flygtninge, der kommer igennem Iran.

I dag lever 90 procent af alle flygtninge i nærområderne, og dér vil man i dag gerne have at de alle sammen uden undtagelse bliver. Dertil kommer de internt fordrevne, som i sagens natur lever som en slags flygtninge i deres eget land, hvor de er overladt til deres landsmænds og internationale flygtningeorganisationers sparsomme hjælp.


Fristende at kopiere Vestens idé

Når landene i nærområderne finder ud af, at vi i Vesten, der kun har modtaget en lille brøkdel af verdens flygtninge, bygger mure for at forhindre, at flere flygtninge kommer til Europa og USA mv., så kræver det ikke megen fantasi at forestille sig, at nogle af disse lande i nærområderne fristes til at kopiere Vestens idé med at bygge grænsemure og grænsehegn for at holde flygtninge ude. Hvis vi i den rigeste del af verden ikke vil tage imod flygtninge, men blot overlader alle flygtningene til landene i nærområderne, kan man da godt forstå, at fattige lande heller ikke vil tage imod flere flygtninge i de flygtningelejre, som ofte er kraftigt underfinansieret.


Kan ende som grædemur

Når disse lande i nærområderne nok alligevel ikke vælger at bygge grænsemure og lukke grænserne for nødstedte mennesker, der flygter fra islamistisk undertrykkelse og forfølgelse, og dermed overlader dem til deres egen grusomme skæbne i deres hjemlande, så skyldes det nok bl.a., at de ikke kan lukke deres hjerter for mennesker i nød.

Men kan vi her i Vesten gemme os bag en mur i Fort Europa – der i givet fald vil ende som en grædemur – og lukke vore hjerter for mennesker i nød og sige, at vi ikke har plads eller råd til flere flygtninge end dem, vi allerede har taget imod?

Comments


bottom of page