top of page

Udsatte unge har størst risiko for at blive voldsofre

Opdateret: 11. jan. 2021

16-19-årige kvinder, der kommer fra en svag social og økonomisk baggrund, har markant højere risiko for at blive udsat for seksuel vold end andre kvinder.


Risikoen for at blive offer for voldsforbrydelser afhænger af køn og alder samt social og økonomisk baggrund. For eksempel har 16-19-årige kvinder, der kommer fra en svag socialøkonomisk baggrund, markant højere risiko for at blive udsat for seksuelle krænkelser og overgreb end jævnaldrende kvinder. Mænd i samme aldersgruppe og med samme baggrund har højere risiko for at blive udsat for simple og grove voldsforbrydelser end jævnaldrende mænd fra mere ressourcestærke familier.

Det viser en ny VIVE-rapport, der har kortlagt voldsofre i Danmark i perioden 2001-2016.

”En ung kvinde mellem 16 og 19 år har 15 gange højere risiko for at blive udsat for seksuel vold end en kvinde mellem 40 og 49 år,” siger seniorforsker Stefan Bastholm Andrade, der står bag rapporten.

Han uddyber:

”Særligt unge kvinder fra hjem med få sociale og økonomiske ressourcer er i risikogruppen. De har 50 procent større risiko for at blive udsat for seksuelle krænkelser og over to gange så høj risiko for seksuelle overgreb end jævnaldrende kvinder fra de mest ressourcestærke hjem.”


Vold avler psykisk sygdom, misbrug og arbejdsløshed

Det har ofte langvarige konsekvenser at være udsat for vold. Undersøgelsen viser, at vold skaber et øget behov for hjælp til en lang række problematikker såsom psykisk sygdom, misbrug og lav tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder både for offeret og for offerets familie.

”Især seksuelle forbrydelser har en lang række negative konsekvenser. Helt op til 10 år efter forbrydelsen har offeret øget risiko for psykiske problemer, misbrugsproblemer og arbejdsløshed. Det har også forhøjet risiko for at blive offer for en ny forbrydelse. Desuden har offerets forældre større risiko for psykisk sygdom, i årene efter deres barn har været udsat for en seksuel forbrydelse,” fortæller Stefan Bastholm Andrade i en pressemeddelelse fra VIVE.


Forskel på, hvem der anmelder hvilke typer vold

Ikke alle voldsforbrydelser bliver anmeldt til politiet, og der vil derfor altid være et mørketal. Undersøgelsen viser, at dette mørketal varierer både med offerets køn og socialøkonomiske baggrund samt med typen af vold, siger Stefan Bastholm Andrade:

”Underrapportering af vold finder både sted i bunden og toppen af samfundet. Mandlige ofre fra bunden af samfundet anmelder i mindre grad voldelige overfald og trusler end mænd, der socialt og økonomisk er mere ressourcestærke. Hos kvinder er tendensen en anden: Kvinder med få socioøkonomiske ressourcer har en større tendens til at anmelde seksuelle overgreb end deres medsøstre med flere sociale og økonomiske ressourcer.”

Comments


bottom of page