top of page

Undgå misforståelser; lær at navigere mellem kulturer

Diversitet på arbejdspladser udfordrer kommunikation og samarbejde. Men bogen ”The Culture Map” kan hjælpe med at undgå de værste misforståelser.Erin Meyer skulle sammen med en kinesisk kollega fremlægge en plan for en direktion i en stor virksomhed. Hun lagde ud med en indledning og holdt en pause for at kollegaen kunne komme ind med sit input.

Men der skete ikke noget. Andet end en pinlig pause. Så Erin fortsatte og prøvede så en gang til at rette et stift blik mod den kinesiske kollega, for at han kunne byde ind. Men med samme resultat eller mangel på samme. Så det blev Erin, der fremlagde hele planen, mens kollegaen så passivt til.

I pausen spurgte hun ham: Hvorfor kom du ikke ind, da jeg gav dig mulighed for det?

Jeg ville ikke forstyrre dig i din fremlæggelse og slet ikke bryde ind medmindre du udtrykkeligt bad mig om det, svarede han.


At fange det, der ligger i luften

Forskellen i kommunikationskultur kalder Erin Meyer i bogen ”The Culture Map” for henholdsvis lavkontekst- og højkontekst-kommunikation. Lavkontekst er når man er eksplicit og siger tingene direkte og uden omsvøb; højkontekst er dér, hvor der ligger megen kommunikation implicit i en persons adfærd, kropsholdning, mimik osv.

Her er kunsten at fange budskabet i luften, så at sige.

Erin Meyer er professor ved ISEAD, en af verdens førende internationale business schools. Desuden arbejder hun som konsulent for store virksomheder, der ønsker at kunne navigere mellem kulturer i en stadig mere mangfoldig businessverden.

 

At pakke kritikken ind eller ud

I et kapitel tager hun fat i forskellige måder at give og modtage feedback på i forskellige kulturer.

I nogle, som den amerikanske, pakker man kritik ind i alle de fordele man kan komme i tanker om, den såkaldte burger-model, hvor eventuel ris indledes og afsluttes med ros. Men det efterlader modtageren fra en højkontekst-kultur med den opfattelse at alt er vel. Waw, chefen roste mig for det en og det andet, og kritikken fyldte næsten ingenting!

Modsat i Frankrig, hvor kritikken kommer råt for usødet og endda i et omfang, så modtageren føler sig helt nede under gulvbrædderne.

 

Princip eller implementering først?

I et andet kapitel tager Erik Meyer fat på præsentationsteknikker i forskellige kulturer. Forskellen mellem induktiv og deduktiv argumentation fremlægger hun som princip-først eller implementering-først.

En amerikansk konsulent skulle fremlægge ændringsforslag for en tysk bilproducent og begyndte som amerikanere gør med at komme til sagen med det samme og opridse fordelene ved at ændre arbejdsgange i virksomheden. Men de tyske direktører afbrød hurtigt med spørgsmål som: Hvor har du det fra? Hvilke undersøgelser bygger du på?

I en tysk sammenhæng ville man fremlægge dokumentation først og derefter undersøgelsens resultater. Modsat ville den tyske metode kede amerikanerne, der hurtigt ville spørge: Hvad er resultaterne så?

Erin Meyers svar på dilemmaet er at blande kortene bedre, så metoder og resultater kommer ind mellem hinanden.

Og sådan fortsætter professoren med at tage forskellige kulturudtryk i virksomheder under behandling, rigt illustreret med grafer. Hendes bog er god at få forstand af i en verden – også den forretningsmæssige – der er mere mangfoldig end nogensinde.

 

Erin Meyer

The Culture Map – Decoding how people think, lead and get things done across cultures.

PublicAffairs 2014

Comments


bottom of page